T-PROFI – Talenty pro firmy

15.11.2018

Odbornou soutěž Talenty pro firmy pořádá Hospodářská komora České republiky na podporu posilování polytechnické výuky v oblasti počátečního odborného vzdělávání v České republice vycházejícího z principu vzdělávání pro praxi.

Program celostátního finále 2019:

Termín:                                  25. 4. 2019

Místo konání:                     Uměleckoprůmyslové muzeum, ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1

Časový harmonogram:

8h30 – 9h30                         Registrace účastníků, občerstvení, instruktáž vedoucích týmů

9h30 – 10h00                      Slavnostní zahájení akce

10h00 – 13h00                    Vlastní průběh soutěže – montáž

13h00 – 14h15                      Oběd – Toulky po Stopách Golema

14h15 – 14h30                      Metodický rozbor

14h30 – 15h00                   Vyhlášení výsledků, ocenění vítězů i účastníků

15h00 – 15h30                   Demontáž

16h00                                    Ukončení akce

 

Kontakt na pořadatele:

Dagmar Žufanová, HK ČR,  e-mail: zufanova@komora.cz, tel,: 725 150 165

 

Partneři akce:

Odborný garant soutěže:

Mediální partner:

 

 

Koncept odborné soutěže

Prohlubování základních praktických dovedností, nezbytných pro úspěšné uplatnění v profesní praxi.

Koncept odborné soutěže je zaměřen na rozvoj jemné motoriky a kreativity přímých účastníků se snahou o animaci pracovního prostředí v oblasti strojírenství a strojírenské výroby, coby nejsilnějšího a nejrozšířenějšího odvětví národního hospodářství České republiky s širokým spektrem navazujících a přímo spolupracujících subdodavatelských subjektů, ovlivňujících strukturu pracovního trhu. HKČR vychází z opakovaných výzev svých členů, apelujících na hrozbu kumulovaného úbytku nastupující i zkušené pracovní síly, ale zejména ztrátu kvalifikovaných odborníků z praxe, s často unikátními znalostmi a zkušenostmi.

Cíle

 1. Podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání na ZŠ i SŠ.
 2. Podpora posilování kvality odborné přípravy žáků s praktickým využitím v oblasti výroby pro ZŠ, SŠ.
 3. Rozvoj kreativního myšlení žáků i studentů.
 4. Informační a dovednostní rozvoj pedagogických pracovníků.
 5. Posilování prestiže technických profesí mezi širokou laickou i odbornou veřejností.

Principy odborné soutěže

 • Týmy žáků ZŠ sestaví základní konstrukci zařízení na bázi polytechnické stavebnice, pro které tým SŠ paralelně vyrobí pohonnou jednotku. V časovém limitu cca 2 hodin tedy týmy postaví a zprovozní nový, funkční a pohyblivý model skutečného zařízení.
 • Součástí akce bude doprovodný program zaměřený na propagaci technologií využívaných v Průmyslu 4.0.
  1. Princip praxe ve firmách: Postupy a dovednosti využívané v rámci soutěže mají potenciál pro konkrétní technické profese.
  2. Princip motivace pro danou profesi obor: Žáci a studenti budou spolupracovat s technickým expertem, reprezentantem úspěšné firmy v regionu.
  3. Princip hodnocení, týmové práce, úspěšného úkolu: Skupina bude složena z různých věkových kategorií, které společně spojí důvtip a týmového ducha.
  4. Princip metodického přístupu: Žáci a studenti budou pracovat dle metodického zadání a kromě manuální zručnosti zapojí i znalosti programování, matematiky a fyziky.

Cílové skupiny akce

 • Žáci ZŠ a SŠ tvořící smíšené soutěžní týmy. Aktuálně očekáváme účast 100 soutěžících ze 14 ZŠ a 14 SŠ z regionů celé ČR.
 • Zástupci zaměstnavatelů jako vedoucí soutěžních týmů. Pro aktuální ročník potvrzena účast 14 zástupců významných zaměstnavatelů z celé ČR.
 • Porota hodnotitelů soutěžních výrobků je pro ročník 2018 sestavena ze zástupců zaměstnavatelů, vzdělavatelů a specializovaných vědeckých institucí.
 • Další cílové skupiny: zástupci ministerstev, regionálních zastoupení HK a regionální samosprávy.

 

Publikace