T-PROFI – Talenty pro firmy

15.01.2020

Upozornění:

V souvislosti s opatřeními souvisejícími s epidemií viru COVID-19 jsme byli nuceni 5. celorepublikové kolo soutěže Talenty pro firmy – T-Profi zrušit. Nový termín konání soutěže je v jednání, o výsledcích vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení

Tým HK ČR

 

 

Hospodářská komora České republiky pořádá 5. ročník celorepublikové soutěže Talenty pro firmy, která proběhne dne 16. dubna 2020 od 9.00 hodin v Českém institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze (CIIRC) na adrese Jugoslávských partyzánů 1580/3, Dejvice. Odbornou soutěž Talenty pro firmy je tradiční akcí Hospodářské komory České republiky a zaměřuje se na podporu posilování polytechnické výuky v oblasti počátečního odborného vzdělávání v České republice vycházejícího z principu vzdělávání pro praxi. Poprvé v  historii soutěže se v rámci akce uskuteční doprovodné workshopy zaměřené na využívání aplikací virtuální reality ve výuce jako cestu k větší atraktivitě matematiky, přírodovědných a technických předmětů a spolu s Národním centrem průmyslu 4.0 pak na popularizaci výsledků výzkumu, vývoje a inovací i na jejich využití ve firemní praxi.

Koncept odborné soutěže

Prohlubování základních praktických dovedností, nezbytných pro úspěšné uplatnění v profesní praxi.

Koncept odborné soutěže je zaměřen na rozvoj jemné motoriky a kreativity přímých účastníků se snahou o animaci pracovního prostředí v oblasti strojírenství a strojírenské výroby, coby nejsilnějšího a nejrozšířenějšího odvětví národního hospodářství České republiky s širokým spektrem navazujících a přímo spolupracujících subdodavatelských subjektů, ovlivňujících strukturu pracovního trhu. HK ČR vychází z opakovaných výzev svých členů, apelujících na hrozbu kumulovaného úbytku nastupující i zkušené pracovní síly, ale zejména ztrátu kvalifikovaných odborníků z praxe, s často unikátními znalostmi a zkušenostmi.

Cíle

 1. Podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání na ZŠ i SŠ.
 2. Podpora posilování kvality odborné přípravy žáků s praktickým využitím v oblasti výroby pro ZŠ, SŠ.
 3. Rozvoj kreativního myšlení žáků i studentů.
 4. Informační a dovednostní rozvoj pedagogických pracovníků.
 5. Posilování prestiže technických profesí mezi širokou laickou i odbornou veřejností.

Principy odborné soutěže

 • Týmy žáků ZŠ sestaví základní konstrukci zařízení na bázi polytechnické stavebnice, pro které tým SŠ paralelně vyrobí pohonnou jednotku. V časovém limitu cca 2 hodin tedy týmy postaví a zprovozní nový, funkční a pohyblivý model skutečného zařízení.
 • Součástí akce bude doprovodný program zaměřený na propagaci technologií využívaných v Průmyslu 4.0.
  1. Princip praxe ve firmách: Postupy a dovednosti využívané v rámci soutěže mají potenciál pro konkrétní technické profese.
  2. Princip motivace pro danou profesi obor: Žáci a studenti budou spolupracovat s technickým expertem, reprezentantem úspěšné firmy v regionu.
  3. Princip hodnocení, týmové práce, úspěšného úkolu: Skupina bude složena z různých věkových kategorií, které společně spojí důvtip a týmového ducha.
  4. Princip metodického přístupu: Žáci a studenti budou pracovat dle metodického zadání a kromě manuální zručnosti zapojí i znalosti programování, matematiky a fyziky.

Cílové skupiny akce

 • Žáci ZŠ a SŠ tvořící smíšené soutěžní týmy. Aktuálně očekáváme účast 100 soutěžících ze 14 ZŠ a 14 SŠ z regionů celé ČR.
 • Zástupci zaměstnavatelů jako vedoucí soutěžních týmů. Pro aktuální ročník potvrzena účast 14 zástupců významných zaměstnavatelů z celé ČR.
 • Porota hodnotitelů soutěžních výrobků je pro ročník 2020 sestavena ze zástupců zaměstnavatelů, vzdělavatelů a specializovaných vědeckých institucí.
 • Další cílové skupiny: zástupci ministerstev, regionálních zastoupení HK a regionální samosprávy.

 

Partneři

 

jak-vybrat-ty-nejlepsi-zamestnance-v-jakekoli-dobe-webinar-komora/