T-PROFI – Talenty pro firmy

15.01.2020

Hospodářská komora České republiky pořádá 5. ročník celorepublikové soutěže Talenty pro firmy, která proběhne dne 16. dubna 2020 od 9.00 hodin v Českém institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze (CIIRC) na adrese Jugoslávských partyzánů 1580/3, Dejvice. Odbornou soutěž Talenty pro firmy je tradiční akcí Hospodářské komory České republiky a zaměřuje se na podporu posilování polytechnické výuky v oblasti počátečního odborného vzdělávání v České republice vycházejícího z principu vzdělávání pro praxi. Poprvé v  historii soutěže se v rámci akce uskuteční doprovodné workshopy zaměřené na využívání aplikací virtuální reality ve výuce jako cestu k větší atraktivitě matematiky, přírodovědných a technických předmětů a spolu s Národním centrem průmyslu 4.0 pak na popularizaci výsledků výzkumu, vývoje a inovací i na jejich využití ve firemní praxi.

Koncept odborné soutěže

Prohlubování základních praktických dovedností, nezbytných pro úspěšné uplatnění v profesní praxi.

Koncept odborné soutěže je zaměřen na rozvoj jemné motoriky a kreativity přímých účastníků se snahou o animaci pracovního prostředí v oblasti strojírenství a strojírenské výroby, coby nejsilnějšího a nejrozšířenějšího odvětví národního hospodářství České republiky s širokým spektrem navazujících a přímo spolupracujících subdodavatelských subjektů, ovlivňujících strukturu pracovního trhu. HK ČR vychází z opakovaných výzev svých členů, apelujících na hrozbu kumulovaného úbytku nastupující i zkušené pracovní síly, ale zejména ztrátu kvalifikovaných odborníků z praxe, s často unikátními znalostmi a zkušenostmi.

Cíle

 1. Podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání na ZŠ i SŠ.
 2. Podpora posilování kvality odborné přípravy žáků s praktickým využitím v oblasti výroby pro ZŠ, SŠ.
 3. Rozvoj kreativního myšlení žáků i studentů.
 4. Informační a dovednostní rozvoj pedagogických pracovníků.
 5. Posilování prestiže technických profesí mezi širokou laickou i odbornou veřejností.

Principy odborné soutěže

 • Týmy žáků ZŠ sestaví základní konstrukci zařízení na bázi polytechnické stavebnice, pro které tým SŠ paralelně vyrobí pohonnou jednotku. V časovém limitu cca 2 hodin tedy týmy postaví a zprovozní nový, funkční a pohyblivý model skutečného zařízení.
 • Součástí akce bude doprovodný program zaměřený na propagaci technologií využívaných v Průmyslu 4.0.
  1. Princip praxe ve firmách: Postupy a dovednosti využívané v rámci soutěže mají potenciál pro konkrétní technické profese.
  2. Princip motivace pro danou profesi obor: Žáci a studenti budou spolupracovat s technickým expertem, reprezentantem úspěšné firmy v regionu.
  3. Princip hodnocení, týmové práce, úspěšného úkolu: Skupina bude složena z různých věkových kategorií, které společně spojí důvtip a týmového ducha.
  4. Princip metodického přístupu: Žáci a studenti budou pracovat dle metodického zadání a kromě manuální zručnosti zapojí i znalosti programování, matematiky a fyziky.

Cílové skupiny akce

 • Žáci ZŠ a SŠ tvořící smíšené soutěžní týmy. Aktuálně očekáváme účast 100 soutěžících ze 14 ZŠ a 14 SŠ z regionů celé ČR.
 • Zástupci zaměstnavatelů jako vedoucí soutěžních týmů. Pro aktuální ročník potvrzena účast 14 zástupců významných zaměstnavatelů z celé ČR.
 • Porota hodnotitelů soutěžních výrobků je pro ročník 2020 sestavena ze zástupců zaměstnavatelů, vzdělavatelů a specializovaných vědeckých institucí.
 • Další cílové skupiny: zástupci ministerstev, regionálních zastoupení HK a regionální samosprávy.

 

Partneři

 

Publikace