Podpora nových manažerů – nástupců v Euroregionu Elbe/Labe

15.02.2008

Informace o podpůrném programu pro manažéry – nástupce v malých a středních podnících v  Euroregionu Elbe/Labe.

 Komplexní podpůrný program pro převzetí malých a středně velkých podniků s těžištěm hospodářského rozvoje v Euroregionu Elbe/Labe – JunMan
– Dílčí projekt k senzibilizaci podniků, získání absolventů a obsahové přípravě

Období

14.01.2008 – 30.06.2008

Cíl projektu

Celkový projekt: Cílem celého projektu je příprava a realizace opatření k podpoře procesu převzetí malých a středně velkých saských podniků v Euroregionu. Vycházejíc z dvou možných situací v podnicích budou realizována následující opatření:
1) Již existuje potenciální nástupce: v tomto případě následuje modulární vzdělávání při zaměstnání pro budoucí nástupce podniků a řídící pracovníky z malých a středních podniků Euroregionu.
2) Žádný potenciální nástupce: v podniku neexistuje: na vedoucí funkci budou mladí kvalifikovaní pracovníci / absolventi připravováni vzděláváním orientovaným na praxi a poté budou v četných assessmentech představeni zainteresovaným podnikům.

Dílčí projekt: Samostatným cílem dílčího projektu je senzibilizace a poradenství podniků
v saských Euroregionech k tématu převzetí podniku při zvláštních podmínkách jako je přeshraniční spolupráce, získání a motivace mladých absolventů saských vysokých škol pro vedoucí pozici v podnicích regionu, tak i obsahová příprava a částečně i ověření důležitých komponentů školení v praxi.

Regionální začlenění

Účastníci projektu pocházejí ze saských a popř. z českých podniků Euroregionu Elbe/Labe, respektive z jiných saských Euroregionů a mají trvalé bydliště v Sasku (platí pro saské účastníky). Projekt bude realizován převážně v centrech Euroregionů (workshopy, informační semináře atd.), vlastní výuka bude probíhat v prostorech v Drážďanech.

Cílová skupina

Účastníci jsou přednostně mladí vedoucí pracovníci a potenciální nástupci podniků, popř. osoby samostatně výdělečně činné s odpovídajícími ambicemi z Euroregionu Elbe/Labe, popř. z jiných saských Euroregionů. Účastníci pocházejí hlavně z malých a středních podniků (směrnice EU o malých a středních podnicích). Kromě toho budou pro podniky bez vhodných kandidátů na převzetí podniku vyhledáváni mladí odborníci s ukončeným vysokoškolským či odborným vzděláním (absolventi).
 

——————————————————————————————————————————————

Informace:

Susann Frenzel (německy)
media project trainingcenter GmbH
media project academy GmbH
Glashütter Straße 101, 01277 Dresden

Tel.: 0351 / 3 40 60 – 47
Fax: 0351 / 3 40 60 – 30
E-Mail: frenzel@mediaproject.de
https://www.mediaproject.de

Kateřina Veselá (česky)
EUROREGION ELBE/LABE
Kommunalgemeinschaft Euroregion
Oberes Elbtal/Osterzgebirge e.V.
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 6
D-01796 Pirna

Tel.: +49/3501/520 013
Tel.: +49/3501/466 154
Fax: +49/3501/527 457
E-Mail: katerina.vesela@euroregion-elbe-labe.de
www.euroregion-elbe-labe.eu
 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/