Dražba komerčního areálu v Bohosticích u Příbrami

12.08.2008

Dne 18.9.2008 se koná dobrovolná dražba komerčního areálu v Bohosticích u Příbrami. Je vhodný jako výrobní, skladové a administrativní centrum.

 

 

 

 

 

 

 
KOMERČNÍ AREÁL V BOHOSTICÍCH u Příbrami
 
Dobrovolná dražba 18.9.2008
 
vhodný jako výrobní, skladové a administrativní centrum
 
 
Prodej formou dobrovolné dražby: 18.9.2008 v 11.00 h v Příbrami, Nám.T.G.M. 145
Nejnižší podání: 17.000.000,- Kč
Odhad obvyklé ceny předmětu dražby znalcem: 20.000.000,- Kč
Dražební jistota: 1.500.000,- Kč
Termíny prohlídek: 21.8.2008 a 28.8.2008 vždy od 13.00 h
 
Předmětem dražby je oplocený a uzavřený multifunkční areál, který se nachází nedaleko Orlické přehrady, na okraji obce Bohostice v lokalitě Lavičky, okres Příbram.
Jedná se o soubor výrobních a skladovacích budov s příslušenstvím, situovaných mimo intravilán obce ve volné krajině. Plocha zastavěná stavbami má výměru cca 15.400 m2 , celková plocha areálu je 60.506 m2.
Vzdálenost k Orlické přehradě je cca 0,5 km, ke komunikaci Praha – Písek (Strakonice) cca 8 km a město Příbram je ve vzdálenosti cca 15 km.
Budovy – jedná se převážně o novostavby nebo stavby po rekonstrukci.
V současné době je areál mimo provoz, ale je hlídán strážní službou. Objekty skladů a dílen jsou prázdné, sociální zařízení a administrativní budova jsou vybaveny běžnými zařizovacími předměty.
Areál je připojen na motorový elektrický proud (dodávka odpojena), plyn propan butan je zaveden do jednotlivých objektů trubním vedením a proudí z tlakových pozemních nádrží osazených v centru areálu. (Tlakové nádrže jsou majetkem bývalého dodavatele plynu). Voda je čerpána z vlastní studny, kanalizace je oddělená, dešťové vody se vsakují do terénu, splašková voda je jímána v jímkách na vyvážení. Součástí areálu je jednak standardní protipožární nádrž a navíc speciální hasící zařízení, tzv. sprinklerová nádrž se strojovnou. Příjezdové komunikace a manipulační plochy jsou zpevněné betonovým povrchem, část plochy je zatravněna.
Některé drobné stavby a pozemky leží i vně oplocení. Tyto pozemky jsou zatravněné a pokryté vzrostlými náletovými dřevinami.
 
Dražební vyhláška na vyžádání v kanceláři dražebníka nebo na internetových stránkách!
Jako doplňující informace k popisu předmětu dražby a stavu v němž se předmět dražby nachází slouží také rozsáhlý znalecký posudek, který je k dispozici po dohodě v kanceláři dražebníka za poplatek 500,- Kč.

CAPO REAL a.s., V. Huga 1, 150 00 Praha 5, tel. +420 242 481 310, e-mail: praha@capo.cz
Kontaktní osoba: Petr Oktábec, mobil: 602 338 737

 

 

PŘIHLÁŠKA

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/