Odbor zahraniční

Odbor zahraniční se zabývá především organizací podnikatelských misí a dalších akcí do zahraničí, zajišťuje přijetí zahraničních delegací a zahraničních partnerů komory, pořádá semináře, školení a konference na témata zahraničních aktivit komory, rozvíjí poradenské a asistenční služby na podporu exportu.

Otevíráme dveře českým podnikatelům do zahraničí. Pomáháme českým firmám při prosazování jejich podnikatelských záměrů a zájmů v zahraničí, informujeme je o podmínkách vstupu na zahraniční trhy, podporujeme vyhledávání a navazování kontaktů s potenciálními partnery v zahraničí, umožňujeme jim účast na nejrůznějších mezinárodních akcích určených pro malé a střední podnikatele. Zapojujeme se rovněž do programů pro malé a střední firmy v rámci EU. Organizujeme kulaté stoly a semináře pro podnikatele.

Mise do zahraničí

  • Organizujeme doprovodné mise oficiálních představitelů státu spojené s pořádáním podnikatelských seminářů včetně zajištění vhodných partnerů ke kontaktním jednáním a potenciální spolupráci. Zajišťujeme neformální setkání podnikatelů s představiteli státu (s prezidentem, předsedou vlády, ministry. atd.) a relevantní doprovodný program pro podnikatele.

Mise ze zahraničí

  • Přijímáme podnikatelské delegace ze zahraničí, pořádáme semináře s následnými firemními jednáními. Na základě profilů zahraničních firem zveme na setkání české firmy, které mají zájem nalézt nové partnery.

Podnikatelská setkání

  • Organizujeme bilaterální podnikatelská setkání v zahraničí bez oficiální účasti státních představitelů. Tato setkání zabezpečujeme ve vzájemné spolupráci se zahraniční organizací s cílem nalézt strategické partnery pro české podnikatele.
  • Organizujeme on-line B2B, tedy virtuální podnikatelská fóra ve spolupráci se zahraničními partnery a hledáme protějšky pro české firmy pro videokonferenční jednání.

Zapojení do programů EU

  • Zapojujeme se do programů pro malé a střední firmy kofinancovaných Evropskou komisí. Jedná se o efektivní a finančně výhodné navázaní a rozvíjení obchodních kontaktů a podnikatelských aktivit na základě předem připravených kontaktních jednání. Podporují export, výrobní spolupráci, otevírání poboček v zahraničí, spolupráci na třetích trzích apod. HK ČR je národním koordinátorem těchto programů. Jedná se např. o programy Asia Invest, East Invest, Aid for Trade a další.

Ostatní aktivity

  • Organizujeme semináře, kulaté stoly a podobná podnikatelské setkání zaměřená na konkrétní teritoria či konkrétní problematiku. Na tyto akce zveme experty na exportní financování, daňovou a celní problematiku, právní aspekty, logistiku, interkulturní odlišnosti apod.

Poptávky a nabídky a tendry

  • Zpracováváme a zveřejňujeme poptávky a nabídky ze zahraničí, stejně tak jako zajímavosti a aktuality z celého světa včetně tendrů.