Odbor vnější komunikace

11.04.2017

Vydává tiskové zprávy a organizuje tiskové konference, dále připravuje mediální přehledy, vydává časopis Komora.cz. Připravuje a zajišťuje veškeré reklamní a propagační materiály komory, organizuje veškeré eventové akce, spravuje agendu udělování záštit a podpory HK ČR, dále organizuje semináře a konkrétní akce odborného i společenského charakteru.

V oblasti obchodu a marketingu:

 1. definuje v souladu s celkovými strategickými záměry komory celkovou strategii značky komory mezi domácí a zahraniční podnikatelskou veřejností, včetně propagace komory na veletrzích, výstavách a všech akcích;
 2. zodpovídá a aktivně se podílí na přípravě, návrzích a realizaci všech činností vyplývajících z  marketingového plánu komory na aktuální období;
 3. v oblasti strategického plánování:
  • provádí průzkumy a analýzy,
  • připravuje marketingový plán pro aktuální období,
  • identifikuje, vyhodnocuje a spolupodílí se na rozvoji nových příležitostí HK ČR;
 4. zajišťuje reklamu na úrovni celé komorové sítě;
 5. vytváří a rozvíjí systém firemní kultury komory;
 6. připravuje a zajišťuje veškeré reklamní a propagační materiály;
 7. zajišťuje veškeré event marketingové akce;
 8. zajišťuje externí materiály a podporu marketingové komunikace;
 9. aktualizuje informace o komoře v katalozích a databázích;
 10. vydává tiskoviny, bulletiny, letáky a další propagační materiály;
 11. zajišťuje propagační předměty;
 12. spravuje agendu udělování záštity a podpory Hospodářské komory České republiky;
 13. organizuje a zajišťuje cykly seminářů a jednotlivé akce odborného i společenského charakteru;
 14. definuje obchodní a prodejní strategii;
 15. zajišťuje komplexní styk s partnery komory se zaměřením na plnění uzavřených smluv;
 16. identifikuje a vyhodnocuje rozvoj všech obchodních příležitostí komory;
 17. zajišťuje akviziční činnost partnerů v souladu se strategií komory;
 18. provádí obchodní vztahy se současnými a potencionálními partnery komory;
 19. koordinuje interní procedury spojené s obchodními aktivitami;
 20. projednává možnosti partnerství Hospodářské komory České republiky;
 21. připravuje smlouvy partnerského či propagačního charakteru, vypořádává podmínky uvedené ve smlouvách;
 22. zajišťuje provoz centrálního registru produktů a firem.

V oblasti PR:

 1. vytváří komplexní systém externí komunikace mezi komorou a všemi médii;
 2. zajišťuje obsahovou redakci a design www stránek komory;
 3. zajišťuje realizaci časopisu Komora.cz;
 4. zpracovává podklady pro elektronické zpravodaje.
Publikace