Odbor marketingových a vzdělávacích akcí

Vydává tiskové zprávy a organizuje tiskové konference, dále připravuje mediální přehledy, vydává časopis Komora. Připravuje a zajišťuje reklamní a propagační materiály komory, organizuje veškeré eventové akce například semináře, workshopy a konkrétní akce odborného i společenského charakteru, spravuje agendu udělování záštit a podpory HK ČR.

V oblasti obchodu a marketingu:

 • definuje v souladu se záměry komory celkovou strategii značky mezi domácí a zahraniční podnikatelskou veřejností, včetně propagace komory na veletrzích, výstavách a všech akcích;
 • připravuje a zajišťuje reklamní a propagační materiály spojené s aktuálními projekty;
 • zajišťuje veškeré event marketingové akce, organizuje a zajišťuje cykly seminářů a jednotlivé akce odborného i společenského charakteru;
 • spravuje agendu udělování záštity a podpory Hospodářské komory České republiky;
 • definuje obchodní a prodejní strategii a identifikuje a vyhodnocuje rozvoj všech obchodních příležitostí komory;
 • zajišťuje komplexní styk s partnery komory se zaměřením na plnění uzavřených smluv, provádí obchodní vztahy s potencionálními partnery komory;
 • zajišťuje akviziční činnost partnerů v souladu se strategií komory;
 • zajišťuje obsahovou redakci a design www stránek komory;
 • informuje členskou základnu prostřednictvím direct mailů o zajímavých nabídkách a projektech.

V oblasti PR:

 • vytváří komplexní systém externí komunikace mezi komorou a všemi médii;
 • zajišťuje realizaci časopisu Komora;
 • zpracovává podklady pro elektronický newsletter a webové stránky HK ČR;
 • připravuje denní přehled nejdůležitějších mediálních událostí.