Odbor vnější komunikace

28.02.2019

Vydává tiskové zprávy a organizuje tiskové konference, dále připravuje mediální přehledy, vydává časopis Komora. Připravuje a zajišťuje reklamní a propagační materiály komory, organizuje veškeré eventové akce například semináře a konkrétní akce odborného i společenského charakteru, spravuje agendu udělování záštit a podpory HK ČR.

V oblasti obchodu a marketingu:

 1. definuje v souladu se záměry komory celkovou strategii značky mezi domácí a zahraniční podnikatelskou veřejností, včetně propagace komory na veletrzích, výstavách a všech akcích;
 2. zodpovídá a aktivně se podílí na přípravě, návrzích a realizaci všech činností vyplývajících z  marketingového plánu komory na aktuální období;
 3. v oblasti strategického plánování:
  • připravuje marketingový plán pro aktuální období,
  • identifikuje, vyhodnocuje a spolupodílí se na rozvoji nových příležitostí HK ČR;
 4. vytváří a rozvíjí systém firemní kultury komory;
 5. připravuje a zajišťuje reklamní a propagační materiály spojené s aktuálními projekty;
 6. zajišťuje veškeré event marketingové akce, organizuje a zajišťuje cykly seminářů a jednotlivé akce odborného i společenského charakteru;
 7. zajišťuje propagační předměty;
 8. spravuje agendu udělování záštity a podpory Hospodářské komory České republiky;
 9. definuje obchodní a prodejní strategii a identifikuje a vyhodnocuje rozvoj všech obchodních příležitostí komory;
 10. zajišťuje komplexní styk s partnery komory se zaměřením na plnění uzavřených smluv, provádí obchodní vztahy s potencionálními partnery komory;
 11. zajišťuje akviziční činnost partnerů v souladu se strategií komory;
 12. zajišťuje obsahovou redakci a design www stránek komory;
 13. informuje členskou základnu prostřednictvím direct mailů o zajímavých nabídkách a projektech.

V oblasti PR:

 1. vytváří komplexní systém externí komunikace mezi komorou a všemi médii;
 2. zajišťuje realizaci časopisu Komora;
 3. zpracovává podklady pro elektronický newsletter a web www.zkomory.cz;
 4. připravuje denní přehled nejdůležitějších mediálních událostí.
jak-vybrat-ty-nejlepsi-zamestnance-v-jakekoli-dobe-webinar-komora/