Odbor legislativy, práva a analýz

11.04.2017

Tento odbor se zabývá především zpracováváním připomínek v mezirezortním připomínkovém řízení k předpisům ovlivňujících podnikatelské prostředí. Dále zpracovávají analýzy a podklady a průzkumy podnikatelského prostředí. Zabezpečuje odbornou agendu v oblasti evropské legislativy.

V oblasti analýz a zpracování informací:

 1. zpracovává analýzy a podklady pro průzkumy podnikatelského prostředí;
 2. zpracovává odpovědi na dotazy v rámci projektu Informační místa pro podnikatele;
 3. zajišťuje informační podporu pro úřad komory a další zainteresované subjekty;
 4. zajišťuje a koordinuje činnost oborových informačních zdrojů (Profesní unie).

V oblasti legislativy a právní problematiky:

 1. soustřeďuje a zpracovává poznatky a připomínky komory k  předpisům ovlivňujícím podnikatelské prostředí;
 2. připravuje podklady k problematice související s legislativou;
 3. realizuje agendu hodnocení dopadů regulace;
 4. koordinuje veškeré činnosti v souvislosti s realizací projektu Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů;
 5. zajišťuje kompletní právní agendu úřadu komory a jím zřízených společností BC Freyova a PS HK ČR (smlouvy, právní poradenství, spory a ostatní právní poradenství);
 6. spolupracuje s ostatními odbory na zpracování smluv HK ČR s externími partnery i složkami komorové sítě, provádí právní revizi smluv a po právní stránce vypořádává podmínky uvedené ve smlouvách.

V oblasti evropských záležitostí:

 1. zpracovává odpovědi na dotazy z oblasti EU, podnikání v zahraničí a dotací v rámci projektu Informační místa pro podnikatele;
 2. soustřeďuje a zpracovává poznatky a připomínky komory k evropským předpisům ovlivňujícím podnikatelské prostředí;
 3. zajišťuje a koordinuje aktivity související s členstvím komory v Eurochambers, UEAPME, EHSV a dalších evropských organizacích;
 4. spolupracuje s ostatními partnery HK ČR v evropském kontextu a v souvislosti s členstvím ČR v EU.
delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora