Odbor ekonomiky a správy

Zajišťuje především finanční řízení komory, vedení účetnictví a daňové výkaznictví komory. Vede personální a mzdovou agendu a realizuje aktivity související s rozvojem lidských zdrojů v rámci úřadu komory.

V oblasti ICT spravuje informační systémy, které HK ČR provozuje, podílí se na přípravě, řízení a koordinace rozvoje a změn informačních systémů a zajišťuje technickou podporu uživatelům. Spravuje serverovou infrastrukturu a je kompetentní k řešení licenční a telekomunikační agendy.

V oblasti správy koordinuje odbor ekonomicko – správní provoz úřadu komory, zabezpečuje archivační a skartační činnost a správu jednotlivých spisoven komory, spisovou službu úřadu komory a agendu spojenou s interními předpisy úřadu komory.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/