Ochranné pomůcky

Vzhledem k nízké dostupnosti některého ze sortimentu ochranných prostředků Hospodářská komora společně s partnery zajišťuje ochranné prostředky s rozšířenou nabídkou produktů.

Bližší informace o nabízených produktech včetně fotografie výrobku, ceny (bez DPH), min. počtu pro objednávku, ale i certifikační údaje jsou k dispozici zde. Výše cen ochranných pomůcek je deklarována Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Kontaktní formulář pro zájemce o ochranné pomůcky mohou firmy podávat přes formulář Hospodářské komory. Komora na dodávkách pomůcek spolupracuje se společností MONTO, s.r.o., která je bude podnikatelům ve spolupráci se státem a dalšími partnery distribuovat. Objednávky budou uzavírány průběžně, po vyplněn kontaktního formuláře a konzultací se zástupcem společnosti MONTO s.r.o. Následně firma MONTO s.r.o. dle konkrétního zájmu podnikatelů o ochranné prostředky zajistí distribuci zboží u svých dodavatelů do 10 pracovních dní. Pro fakturaci za ochranné prostředky bude využita dceřiná společnost R.A.T.C. spol. s r.o. sloužící pouze k nákupu a prodeji v rámci této činnosti, bez jakýchkoliv jiných pohledávek a závazků.

Kdo proces realizuje, na koho se mají firmy obrátit?

 • Hospodářská komora – vyplnění kontaktního formuláře ZDE, následně budete kontaktování zástupcem MONTO, s.r.o.
 • MONTO, s.r.o. – členská firma Hospodářské komory, provozující Asistenční kancelář Hospodářské komory ČR v Srbsku s podnikatelským rozsahem v dalších zahraničních destinací. Přes své obchodní kontakty se podařilo navázat spolupráci s výrobcem ochranných zdravotnických prostředků. MONTO, s.r.o. nabízí zajištění dodávek výše uvedeného materiálu pro ostatní (ne)členské firmy.
 • R.A.T.C. spol. s r.o. – dceřiná společnost firmy MONTO, s.r.o. prostřednictvím, které budou realizované fakturační aktivity k úhradě objednaných ochranných pomůcek.

Je objednávka limitována počtem kusů?

 • min. počet ks pro objednávku – respirátor FFP2 5ti vrstvý je 100 ks (a násobky, tzn. 200, 300…)
 • min. počet ks pro objednávku  – respirátor FFP2 4vrstvý  je 200 ks (a násobky, tzn. 400,600 …) VYPRODÁNO!
 • min. počet ks pro objednávku –  respirátor FFP3 je 200 ks (a násobky, tzn. 400, 600 …) VYPRODÁNO!
 • min. počet ks pro objednávku – ústenka jednorázová je 200 ks (a násobky 400, 600 …) VYPRODÁNO!
 • min. počet ks pro objednávku – ústenka medicínská je 100 ks (a násobky 200, 300 ….)
 • min. počet ks pro objednávku – ochranný oblek jednorázový je 500 ks (a násobky 1000, 1500 …) VYPRODÁNO!
 • min. počet ks pro objednávku – ochranný oblek je 50 ks (a násobky 100, 150 …)
 • min. počet ks pro objednávku – teploměr je 500 ks (a násobky 1000, 1500 …) VYPRODÁNO!
 • min. počet ks pro objednávku – ochranné brýle je 50 ks (a násobky 100, 150 ….)
 • min. počet ks pro objednávku – ochranné štíty je 50 ks (a násobky 100, 150 ….)
 • min. počet ks pro objednávku – rukavice je 100 ks (a násobky 200, 300 ….)
 • min. počet ks pro objednávku – dezinfekce je 5000 ks (a násobky 10000, 15000 ….) VYPRODÁNO!

Jak firma provede objednávku, platbu?

 • Firma realizuje objednávku se společností MONTO, s.r.o. Na základě vyplněného kontaktního formuláře vystaví společnost MONTO, s.r.o. elektronickou fakturu, která bude zaslána na emailový kontakt uvedený v kontaktním formuláři. Objednávka je následně akceptována po úhradě faktury. (Podrobnější informace poskytne MONTO, s.r.o. prostřednictvím zástupce společnosti Pavla Trachty, pavel.trachta@monto.cz, 775 518014).
 • MONTO, s.r.o. provádí objednávky průběžně po telefonickém potvrzení s objednavatelem, následně se předá informace výrobci a ten zahájí proceduru vystavení vývozních dokumentů, zajištění leteckého transportu, přičemž do 10 pracovních dní bude zboží dodáno.
 • Dodavateli je zboží uhrazeno do 24 hodin po dodání do České republiky a kontrole odborného pracovníka. Prostředky (CZK) budou deponovány na účtu dceřiné společnosti MONTO, s.r.o., společnosti R.A.T.C. spol. s r.o., která byla zřízena k tomuto účelu,  poté budou pod dohledem Hospodářské komory a až po převzetí zboží uvolněny. V případě, že nebude doručeno zboží, jsou finanční prostředky pod kontrolou a budou následně vráceny.

Jak bude distribuováno?

 • Zboží bude možné vyzvednout v sídle společnosti MONTO, s.r.o. na adrese Rudolfovská tř. 117, 370 01 České Budějovice nebo bude objednavateli doručeno po dohodě se zástupcem společnosti MONTO, s.r.o.
Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem