Obnova Ukrajiny

Hospodářská komora ČR (dále jen HK ČR) vedla ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR (dále jen SP) v období od 6. 9. 2023 do 13. 9. 2023 šetření s názvem „Obnova Ukrajiny“. Cílem šetření bylo zjistit zájem podniků o zapojení se do pomoci a následné poválečné obnovy Ukrajiny. Zjistit, jaké mohou firmy nabídnout produkty a služby a jaké faktory je limitují v přímém zapojení se do poválečné obnovy Ukrajiny. Celkem na anketu odpovědělo 196 respondentů, mezi kterými jsou zástupci mikro, malých, středních, ale i velkých firem působících v různých odvětvích ekonomiky napříč všemi kraji České republiky. Z celkového počtu v šetření zúčastněných firem pochází 156 respondentů z členské základny HK ČR. SP ČR přispěl 40 respondenty.