Pilotní projekt Ukrajina pro specialisty

Zařazení do pilotního projektu

Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) se zapojila do pilotního projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny (dále jen „pilotní projekt“). Tento projekt spouští Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími ministerstvy. Cílem pilotního projektu je dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké a modré karty pro specialisty z Ukrajiny, kteří budou na území ČR vykonávat vysoce kvalifikovanou práci v oblasti výroby nebo služeb. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazeni do hlavních tříd 1 – 3.  V případě Vašeho zájmu o zaměstnávání středně a nízko kvalifikovaných zaměstnanců jsme pro Vás připravili ve spolupráci s příslušnými ministerstvy projekt Režim Ukrajina.

Jednou z podmínek pro zařazení zaměstnavatele do tohoto projektu je doporučení české podnikatelské reprezentace, které bude společně s dalšími organizacemi vydávat i HK ČR. Doporučení bude možno získat přímo od HK ČR, ale rovněž prostřednictvím krajských a regionálních hospodářských komor.

Co a jak musí doložit žadatel o doporučení k zařazení do pilotního projektu?

  1. Žadatel musí vyplnit níže přiloženou žádost. Upozorňujeme, že v žádosti o doporučení je nutno zařadit požadovanou pracovní pozici dle klasifikace CZ-ISCO. Příslušný název požadované pozice a její kód podle aktualizované oficiální klasifikace zaměstnání CZ-ISCO lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu.
  2. Žadatel o doporučení má dvě možnosti podání vyplněné žádosti. Preferovanou variantou je podání žádosti prostřednictvím datové schránky. Pokud tak není možné učinit, lze žádost rovněž podat osobně v sídle HK ČR a KHK. V případě osobního podání žadatel musí doložit:
    • plnou moc, pokud sám není oprávněn zastupovat společnost
    • platný občanský průkaz nebo pas.
  3. Seznam kontaktních míst pro podání žádosti o zařazení do pilotního projektu (u komor, které disponují datovou schránkou, je ID datové schránky uvedena):

Hospodářská komora České republiky – ID datové schránky: 9nqab6b

Zásadní dokumenty týkající se pilotního projektu (viz soubory níže):

  •  Usnesení vlády České republiky ze dne 9. listopadu 2015 č. 912
  •  Pilotní projekt: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny
  •  Žádost o vydání doporučení pro zařazení do pilotního projektu: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně pilotního projektu kontaktuje Mgr. Tomáše Zeleného z Odboru pro usnadňování obchodu a služeb na emailové adrese: projektukrajina@komora.cz

Zpoplatnění služby:

Vystavení doporučení o zařazení zaměstnavatele do pilotního projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny je zpoplatněno od 1. 1. 2018 paušální částkou 1000,- Kč za doporučení.

Cena je uvedena bez DPH.