Zaměstnanci Ukrajina

Vystavení doporučení o zařazení zaměstnavatele do pilotního projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny je zpoplatněno od 1. 1. 2018 paušální částkou 1000,- Kč za doporučení.

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) spolupracuje s příslušnými ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil z Ukrajiny.

Zařazení do Režimu Ukrajina je určeno pro zaměstnance z Ukrajiny se střední a nižší kvalifikací, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zařazeni do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

Do Pilotního projektu Ukrajina pro specialisty lze výhradně doporučit vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zařazeni do hlavních tříd 1 – 3.