Sympozium EDI

 Výroční 25. sympozium EDI (Elektronická výměna dat & e-Business) je již historií.

Letošní výroční 25. sympozium o elektronickém obchodě zahájil ve čtvrtek 30. 5. 2019 prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, který zdůraznil aktuálnost elektronické komunikace pro podnikání. Dále připomněl zahájení ostrého provozu projektu HK ČR PES (Právní elektronický systém) v minulém týdnu. Hlavní myšlenkou celé akce bylo seznámit veřejnost s nástroji efektivního využívání elektronické komunikace v obchodních vztazích.

Tuto úspěšnou akci již tradičně pořádal Národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě (FITPRO) ve spolupráci s ministerstvem vnitra, ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem místního rozvoje.

Účastníky akce byli zástupci podnikatelů z oblasti IT, financí, obchodu, pojišťovnictví, ale také zástci státní správy.

Hlavními tématy byly:

  • Zákon o právu na digitální službu
  • Government Cloud –  implementační plány, krátko, středně a dlouhodobé,
  • Elektronická fakturace – komplexní pohled na životní cyklus e-faktury,
  • Problematika e-fakturace ve vztahu k veřejným zakázkám
  • Elektronický podpis – časové razítko,
  • Blockchain,
  • Kybernetická bezpečnost,
  • GDPR z pohledu HK ČR,
  • Vybrané právní aspekty e-businessu,
  • Novinky v systému tvorby, vydávání a distribuce technických norem – (ČAS).

Prezenatce s laskavým svolením vystupujících jsou níže ke stažení.

 

Děkujeme za účast a těšíme se na setkání příště na 26. sympoziu 28. 5. 2020.

Publikace