Sympozium EDI

Dne 30. května 2019 se v prostorách úřadu Hospodářské komory České republiky se uskuteční 25. ročník sympozia EDI (Elektronická výměna dat a e-Business) s podtitulem Efektivní využívání elektronické komunikace v obchodních vztazích.

Pořadatelem tohoto významného setkání IT odborníků, manažerů, dodavatelů informačních technologií a zástupců státních orgánů je již tradičně český národní orgán pro usnadňování obchodu FITPRO při Hospodářské komoře České republiky ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Hlavní témata:

  • Digitální Česko
  • Government Cloud –  implementační plány, krátko, středně a dlouhodobé,
  • Problematika e-fakturace ve vztahu k veřejným zakázkám,
  • Blockchain,
  • Kybernetická bezpečnost,
  • GDPR z pohledu HK ČR,
  • Řešení sporů v digitálním světě,
  • Novinky v systému tvorby, vydávání a distribuce technických norem – (ČAS).

Program a registrace se připravuje.

Kontaktní osoba:
sekretariát FITPRO
Ing. Luděk Kašpar
tel: 724 613 506
e-mail: fitpro@komora.cz

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Publikace