Pravidla praxe

Hospodářská komora České republiky (dále jen HKČR) v rámci své působnosti dbá na to, aby její členové vykonávali podnikatelskou činnost odborně, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy (viz Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, § 4, odst. 1), písm. e).

HKČR ke zvýšení kvality života, ochrany veřejného zájmu a pro naplnění výše uvedeného ustanovení zákona, provádí registraci Pravidel praxe.

Pravidla praxe navrhuje, zpracovává a vydává příslušné Autorizované živnostenské společenstvo začleněné v HK ČR, které nese plnou odpovědnost za jejich obsahovou a věcnou stránku. HKČR registruje pouze Pravidla praxe zpracovaná a schválená podle Metodických pokynů pro plánování, tvorbu a schvalování Pravidel praxe.

Pravidla praxe vydaná a registrovaná v souladu s Metodickými pokyny pro plánování, tvorbu a schvalování Pravidel praxe zajišťují pro daný obor splnění nejnovějších požadavků vyjadřujících stav techniky, dodávek, služeb a výrobků, a to v souladu s požadavky právních předpisů a technických norem.

» leták Pravidel praxe v PDF verzi ke stažení zde «

Kontakt

Luděk Kašpar – koordinator
tel: 724 613 506
e-mail: kaspar@komora.cz