Pilotní projekt Indie pro specialisty

Pilotní projekt Indie pro specialisty

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) se zapojila do projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie (dále také jako „Projekt Indie“), který rozšiřuje Pilotní projekt Ukrajina pro specialisty. Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) spustilo Režim Indie ve spolupráci s dalšími ministerstvy.

Cílem projektu je dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké a modré karty pro specialisty z Indie, kteří budou na území ČR vykonávat vysoce kvalifikovanou práci v oblasti výroby nebo služeb. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazeni do hlavních tříd 1 – 3.

Příjem žádostí na MPO v rámci Projektu Indie byl spuštěn 19. 9. 2018. 

Roční kapacita Projektu Indie činí 500 žádostí o modré nebo zaměstnanecké karty.

Žádosti o modrou nebo zaměstnaneckou kartu budou přijímány Zastupitelském úřadě ČR v Novém Dillí.

Jednou z podmínek pro zařazení zaměstnavatele do tohoto projektu je doporučení HK ČR. Doporučení bude možno získat přímo od HK ČR, ale rovněž prostřednictvím krajských a regionálních hospodářských komor.

Pokud již byla společnost dříve zařazena Ministerstvem průmyslu a obchodu v souvislosti s žádostí o zařazení do Pilotního projektu Ukrajina pro specialisty, pak toto zařazení platí po dobu 1 roku také pro žádosti týkající se zaměstnanců z Indie.

Komu je Projekt Indie určen?

Projekt Indie je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v ČR alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, kteří zaměstnávají alespoň 5 zaměstnanců, nemají žádné závazky vůči státu a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce. Pracovní pozice, na které má být uchazeč nahlášený zaměstnavatelem do Režimu Indie zaměstnán, musí korespondovat s předmětem činnosti zaměstnavatele.

Co a jak musí doložit žadatel o doporučení k zařazení do Projektu Indie?

  1. Žadatel musí vyplnit níže přiloženou žádost. Upozorňujeme, že v žádosti o doporučení je nutno zařadit požadovanou pracovní pozici dle klasifikace CZ-ISCO. Příslušný název požadované pozice a její kód podle aktualizované oficiální klasifikace zaměstnání CZ-ISCO lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu.
  2. Žadatel o doporučení má dvě možnosti podání vyplněné žádosti. Preferovanou variantou je podání žádosti prostřednictvím datové schránky. Pokud tak není možné učinit, lze žádost rovněž podat osobně v sídle HK ČR a KHK. V případě osobního podání žadatel musí doložit:
    • plnou moc, pokud sám není oprávněn zastupovat společnost
    • platný občanský průkaz nebo pas.
  3. Seznam kontaktních míst pro podání žádosti o zařazení do pilotního projektu (u komor, které disponují datovou schránkou, je ID datové schránky uvedena):
KomoraID datové schránkyE-mailTelefon
Hospodářská komora České republiky9nqab6brezimukrajina@komora.cz266 721 485
Jihočeská hospodářská komorar6facfhrezimukrajina@jhk.cz387 699 311
Krajská hospodářská komora jižní Moravyuwtactrrezimukrajina@khkjm.cz511 156 124
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje3nc7myrezimukrajina@khkkk.cz724 613 921
Krajská hospodářská komora kraje Vysočinapanacuarezimukrajina@khkvysocina.cz561 114 322
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého krajeam6acqsziklova@komora-khk.cz495 217 329
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského krajevznacj8rezimukrajina@khkmsk.cz597 479 326
Krajská hospodářská komora Olomouckého krajex3xacu6pavlikova@khkok.cz587 332 066
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje6sxacj4rezimukrajina@khkpce.cz734 355 648,
466 613 782
Krajská hospodářská komora v Plzeňském krajitmjo3skhkvpk@khkvpk.cz377 322 817
Krajská hospodářská komora Střední Čechyjffacgkgregorovicova@komora.cz702 238 238
Krajská hospodářská komora Ústeckého krajeehdacuerezimukrajina@khk-usti.cz776 771 735,
777 677 171
Krajská hospodářská komora Zlínského krajecmxrrtdrezimukrajina@khkzk.cz572 154 554,
725 596 631

 

Cena za vystavení doporučení je 1000 Kč bez DPH.

Zásadní dokumenty týkající se Projektu Indie:

  • Projekt Indie – realizace
  • Vzor žádosti o doporučení Projekt Indie

Žádosti o zařazení a další informace k Projektu Indie naleznete webu MPO.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Projektu Indie kontaktuje Mgr. Tomáše Zeleného, odbor usnadňování obchodu a služeb, na emailové adrese: zeleny@komora.cz.

Publikace