Asistenční kanceláře HK ČR

Arménie, Filipíny, Indie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko

Hospodářská komora ČR se snaží pomáhat českým firmám vyřešit problém s nedostatkem pracovní síly na trhu práce. Jedním z problémů, se kterým se Program kvalifikovaný zaměstnanec potýká, je vysoká „ztrátovost“ uchazečů a velká chybovost podávaných dokumentů na příslušných úřadech. HK ČR se rozhodla na základě spolupráce s firmami MONTO, s.r.o. a OSPRO MB, spol. s.r.o. otevřít asistenční kanceláře v Bělorusku, Kazachstánu (Monto Corporation), Moldavsku, Mongolsku (MONTO S R O & BAEN Group), Arménii (Monto Corporation), Gruzii (Monto Corporation), Srbsku (R.A.T.C. Monto d.o.o.) a Ukrajině.
.

Asistenční kanceláře v rámci nabízených služeb zajišťují pracovníky pro zaměstnavatele především z oblastí operátorů výroby, stavitelství, strojírenství, ale nově i sociálních služeb a dalších.

Vzhledem k současné situaci není možné využívat služeb asistenčních kanceláří pro získávání pracovníků z Ukrajiny a Běloruska.

Obě společnosti zajišťují následující služby:

Služby obsažené v Základním balíčku:

 • kompletní servis s nahlášením volného pracovního místa na Úřadu práce ČR (dále jen „ÚP“)
 • výběr uchazečů (dle požadavků Klienta) v zahraničí
 • přípravu žádostí a zpracování dokumentů pro ÚP
 • překlady, přípravu pracovních smluv, potvrzení o zajištění ubytování
 • cestovní pojištění uchazečům (před vstupem na území)
 • přípravu žádosti o nahlášení uchazeče do projektů Pilotní projekt Ukrajina pro specialisty/ Režim Ukrajina/ Režim Srbsko či obdobného projektu
 • příprava žádosti o vydání krátkodobého víza, případně žádosti k vydání dalších pobytových oprávnění
 • asistence při podání žádosti apod.

Další nadstandardní služby:

 • poradenství v oblasti legálního pobytu cizích státních příslušníků
 • poradenství v oblasti zaměstnávání cizinců
 • asistenci při přihlášení na ÚP, zdravotní pojištění, sociální pojištění
 • asistenci při příjezdu
 • asistenci při ohlášení místa pobytu na cizinecké policii
 • další služby související se získáváním pobytového oprávnění státními příslušníky Ukrajiny a Srbska na území ČR
 • poradenství a školení po příjezdu cizince
 • asistenci po nástupu do práce
 • asistenci při vstupní lékařské prohlídce
 • dopravu uchazeče na místo ubytování

Postup při poskytování služeb:

 1. V případě zájmu o pomoc v této oblasti vyplňte kontaktní formulář – tím se pro HK ČR stáváte zájemcem o spolupráci v dané oblasti.
 2. Správné vyplnění bude potvrzeno HK ČR, v případě že nebude správně vyplněno nebo budou potřeba doplňující informace, budete kontaktováni pracovníkem HK ČR.
 3. Komunikace ohledně doplňování informací může probíhat prostřednictvím emailu, telefonu. Je možné i osobní setkání.
 4. Požadavky a údaje z kontaktního formuláře budou předány odborné firmě ke zpracování.
 5. Mezi odbornou firmou a zájemcem bude uzavřena smlouva.
 6. Služby odborné firmy budou poskytovány za úplatu dle ceníku.

Ceny jsou stanoveny dle domluvy.

Kontaktní formulář:

Chcete běloruského pracovníka?Chcete moldavského pracovníka?
Chcete mongolského pracovníka?Chcete srbského pracovníka?
Chcete ukrajinského pracovníka?Chcete kazašského pracovníka?
Chcete arménského pracovníka?Chcete indického pracovníka?
Chcete filipínského pracovníka?

Kontakt na HK ČR:

Mgr. Tomáš Zelený, Odbor služeb

tel.: +420 266 721 485

e-mail: zeleny@komora.cz

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/