Asistenční kanceláře HK ČR

Ukrajina a Srbsko

Hospodářská komora ČR se snaží pomáhat českým firmám vyřešit problém s nedostatkem pracovní síly na trhu práce.

Jedním z problémů, se kterým se projekty (Pilotní projekt Ukrajina pro specialisty, Režim Ukrajina a Režim Srbsko) potýkají, je vysoká „ztrátovost“ uchazečů a velká chybovost podávaných dokumentů na příslušných úřadech. HK ČR se rozhodla na základě spolupráce s firmami OSPRO MB, spol. s.r.o. na Ukrajině a MONTO, s.r.o. v Srbsku napomoci řešení tohoto problému a tím zajistit vyšší efektivitu těchto projektů.

Obě společnosti zajišťují následující služby:

Služby obsažené v Základním balíčku:

 1. kompletní servis s nahlášením volného pracovního místa na Úřadu práce ČR (dále jen „ÚP“)
 2. výběr uchazečů (dle požadavků Klienta) v zahraničí
 3. přípravu žádostí a zpracování dokumentů pro ÚP
 4. překlady, přípravu pracovních smluv, potvrzení o zajištění ubytování
 5. cestovní pojištění uchazečům (před vstupem na území)
 6. přípravu žádosti o nahlášení uchazeče do projektů Pilotní projekt Ukrajina pro specialisty/ Režim Ukrajina/ Režim Srbsko či obdobného projektu
 7. příprava žádosti o vydání krátkodobého víza, případně žádosti k vydání dalších pobytových oprávnění
 8. asistence při podání žádosti apod.

Další nadstandardní služby:

 1. poradenství v oblasti legálního pobytu cizích státních příslušníků
 2. poradenství v oblasti zaměstnávání cizinců
 3. asistenci při přihlášení na ÚP, zdravotní pojištění, sociální pojištění
 4. asistenci při příjezdu
 5. asistenci při ohlášení místa pobytu na cizinecké policii
 6. další služby související se získáváním pobytového oprávnění státními příslušníky Ukrajiny a Srbska na území ČR
 7. poradenství a školení po příjezdu cizince
 8. asistenci po nástupu do práce
 9. asistenci při vstupní lékařské prohlídce
 10. dopravu uchazeče na místo ubytování

Postup při poskytování služeb:

 1. V případě zájmu o pomoc v této oblasti vyplňte kontaktní formulář – tím se pro HK ČR stáváte zájemcem o spolupráci v dané oblasti.
 2. Správné vyplnění bude potvrzeno HK ČR, v případě že nebude správně vyplněno nebo budou potřeba doplňující informace, budete kontaktováni pracovníkem HK ČR.
 3. Komunikace ohledně doplňování informací může probíhat prostřednictvím emailu, telefonu. Je možné i osobní setkání.
 4. Požadavky a údaje z kontaktního formuláře budou předány odborné firmě ke zpracování.
 5. Mezi odbornou firmou a zájemcem bude uzavřena smlouva.
 6. Služby odborné firmy budou poskytovány za úplatu dle ceníku.

Ceník služeb:

SlužbaCena
Základní balíček za službu spojenou s náborem a vyřízením potřebných dokladů55 000,- Kč
Základní balíček za službu pouze s vyřízením potřebných dokladů (bez náboru)30 000,- Kč
Nadstandardní služby (kromě dopravy uchazeče na místo ubytování)600,- Kč/hod
Doprava uchazeče na místo ubytovánícesta do 20 km sazba 500,- Kč, při delší cestě sazba 20 Kč/km
Individuální potřeby zaměstnavateledle domluvy

 

Kontaktní formulář:

Chcete ukrajinského pracovníka?

Chcete srbského pracovníka?

Kontakt na HK ČR:

Mgr. Tomáš Zelený, Odbor usnadňování obchodu a služeb

tel.: 266 721 485

e-mail: zeleny@komora.cz

 

Publikace