Adaptačně integrační kurzy

Vážení zaměstnavatelé, účastníci Programu kvalifikovaný zaměstnanec – Ukrajina,

od 1.1.2021 zákon o pobytu cizinců stanovuje povinnost každému cizinci, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu (zaměstnanecká karta), absolvovat adaptačně integrační kurz. Tento kurz musí být cizincem splněn nejpozději do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení pobytu.

Dle výše uvedené skutečnosti může Integrační Centrum Praha na základě žádosti HK zorganizovat neveřejný kurz pro Vaše zaměstnance. Ministerstvo vnitra ČR pověřilo organizací AIK výhradně Centra na podporu integrace cizinců v jednotlivých krajích.  Integrační centrum Praha je jednou z těchto pověřených organizací.

Do těchto kurzů lze přihlásit prostřednictvím objednávky ZDE vaše nové zaměstnance ve spolupráci s HK ČR. Cena kurzu činí 2000 Kč za osobu bez DPH (cena obsahuje náklady na poplatek státu, náklady na lektora a tlumočníka, prostory a drobné občerstvení). Tato platba je brána jako zaměstnavatelský benefit, který si zaměstnavatel může uplatnit jako daňově uznatelný náklad. Zaměstnavatel bez zvýšené administrativní náročnosti bude mít přehled o splnění této povinnosti svými zahraničními zaměstnanci a zároveň má možnost dle časových pracovních možností (kurzy je možné absolvovat i o víkendu).

V rámci adaptačně integračního kurzu je zahraniční pracovník seznámen se základními právy a povinnostmi vyplývající z pobytu v ČR. Dále je pro lepší integraci jedince obsah kurzu zaměřen i na základní hodnoty naší společnosti s kulturními zvyklostmi. Čtyřhodinový kurz je veden akreditovanými odbornými lektory z MV ČR v českém jazyce s tlumočením do ukrajinského jazyka. Kurzy jsou realizovány v reprezentativních prostorech schválených MV ČR v centru Prahy (sídlo HK ČR – FLORENTINUM, Na Florenci 2116/15). Na konci tohoto kurzu je pracovníkovi předán doklad o absolvování kurzu.

Další informace k adaptačně integračním kurzům naleznete na stránkách MV ČR ZDE.

V případě zájmu prosím kontaktujte koordinátora za HK ČR Mgr. Jaroslava Tomáška (266 721 371, 777 745 596, kurzcizinci@komora.cz)

Důležité materiály:

Vyhláška AIK cizinců

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/