Adaptačně integrační kurzy

Vážení zaměstnavatelé, účastníci Programu kvalifikovaný zaměstnanec – Ukrajina,

od 1.1.2021 zákon o pobytu cizinců stanovuje povinnost každému cizinci, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu (zaměstnanecká karta), absolvovat adaptačně integrační kurz. Tento kurz musí být cizincem splněn nejpozději do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení pobytu.

Na základě výše uvedené skutečnosti HK ČR ve spoluúčasti s Integračním centrem Praha o.p.s. nabízí zaměstnavatelům pomoc se splněním této povinnosti v rámci realizace tzv. neveřejných kurzů.

Do těchto kurzů lze přihlásit prostřednictvím objednávky ZDE vaše nové zaměstnance ve spolupráci s HK ČR. Cena kurzu činí 2000 Kč za osobu bez DPH (cena obsahuje náklady na poplatek státu, náklady na lektora a tlumočníka, prostory a drobné občerstvení). Tato platba je brána jako zaměstnavatelský benefit, který si zaměstnavatel může uplatnit jako daňově uznatelný náklad. Zaměstnavatel bez zvýšené administrativní náročnosti bude mít přehled o splnění této povinnosti svými zahraničními zaměstnanci a zároveň má možnost dle časových pracovních možností (kurzy je možné absolvovat i o víkendu).

V rámci adaptačně integračního kurzu je zahraniční pracovník seznámen se základními právy a povinnostmi vyplývající z pobytu v ČR. Dále je pro lepší integraci jedince obsah kurzu zaměřen i na základní hodnoty naší společnosti s kulturními zvyklostmi. Čtyřhodinový kurz je veden akreditovanými odbornými lektory z MV ČR v českém jazyce s tlumočením do ukrajinského jazyka. Kurzy jsou realizovány v reprezentativních prostorech schválených MV ČR v centru Prahy (sídlo HK ČR – FLORENTINUM, Na Florenci 2116/15). Na konci tohoto kurzu je pracovníkovi předán doklad o absolvování kurzu.

Další informace k adaptačně integračním kurzům naleznete na stránkách MV ČR ZDE.

V případě zájmu prosím kontaktujte koordinátora za HK ČR Mgr. Jaroslava Tomáška (266 721 371, 777 745 596, kurzcizinci@komora.cz)

Pro pomoc s registrací účastníků do systému FRS použijte návodu Adaptačně integrační neveřejný kurz – návod na registraci účastníka do FRS.

Vypsané termíny kurzů:

2.10.2021 od 10 hod. – 14 hod. (kapacita max 30 míst)

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/