Objednávka osvědčení

Objednávka osvědčení

  • osoba oprávněná věcně jednat za žadatele (plná moc není vyžadována)
  • (v rámci jednoho osvědčení)
  • (uveďte přesný název zboží a kód jeho celní nomenklatury)
  • Vypište názvy zemí oddělených čárkou
  • (zde uveďte další skutečnosti důležité pro vystavení osvědčení)

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/