Sympozium EDI

Dne 25. května 2017 se v prostorách úřadu Hospodářřské komory České republiky uskutečnil 23. ročník sympozia EDI (FACT a EB) s podtitulem Elektronická komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-fakturaci a ochranu osobních dat.

Pořadatelem tohoto významného setkání IT odborníků, manažerů, dodavatelů informačních technologií a zástupců státních orgánů byl již tradičně český národní orgán pro usnadňování obchodu FITPRO při Hospodářské komoře České republiky společně s Českou společností pro systémovou integraci, ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Hlavními tématy letošní sympozia byly:

  • Velký třesk v ochraně osobních údajů! Jak se připravit na Nařízení GDPR?
  • Pojištění kybernetických rizik  – nástroj ke zmínění negativních dopadů a rizik kyberneticky závislého života a podnikání. Současnost a blízká budoucnost,
  • Problematika e-fakturace (priority, doporučení, stav v EU a dopady do ČR),
  • Projekt MF ČR na e-fakturaci,
  • Nařízením eIDAS to “jen“ začalo aneb co nás čeká nového v letech 2017-2018,
  • Aktuální stav EDI v maloobchodu,
  • Nákup 4.0: Zavedení bez rizika a v týdnech je Chiméra či realita?,
  • Aplikace e-fakturace v ŠKODA AUTO,
  • Elektronická evidence tržeb.

Prezentace ze sympozia jsou s laskavým svolením jejich autorů k nahlédnutí a stažení v dolní části stránky.