Národní mnohostranné fórum ČR pro e-fakturaci

Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci bylo ustanoveno v září 2011 na Hospodářské komoře České republiky a vzniklo jako reakce na snahy EU podpořit a urychlit harmonizaci v této oblasti, tj. odstranit bariéry bránící efektivnějším přeshraničním obchodním vztahům v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Ministerstvo vnitra, jako kompetenčně příslušný gestor této aktivity, pověřilo Hospodářskou komoru České republiky, resp. při ní pracující orgán FITPRO, aby funkci Národního mnohostranného fóra zabezpečilo a předsedalo mu.

Hlavními úkoly Národního mnohostranného fóra pro elektronickou fakturaci jsou:

  1. sledovat vývoj trhu elektronické fakturace a úroveň přijetí elektronické fakturace v odvětvích průmyslu a služeb v ČR;
  2. iniciovat výměnu zkušeností a správné praxe, jež usnadní vznik interoperabilních řešení v elektronické fakturaci;
  3. poukazovat na problémy, jež vznikají zejména u přeshraničních transakcí, a navrhovat vhodná řešení;
  4.  podporovat a sledovat práce, jež vedou k přijetí jednotného standardního modelu dat/údajů pro elektronickou fakturaci.

Aktuality:

Praktické doporučení k bezpečnostně – právnímu aspektu formátu PDF/A3
Vzhledem k potencionální hrozbě ve věci nesouladu dat, finančních částek mezi visuální a xml. vrstvou formátu ISDOC, které PDF A/3 představuje, se doporučuje, aby se v rámci odběratelsko-dodavatelských smluv definovalo, která vrstva bude požadována jako právně závazná. Toto doporučení vyplývá z možné nebo záměrné změny finančních částek ve xml. Tento nesoulad může příkazce operace, účetní přehlédnout.

Kontakt:

Ing. Luděk Kašpar
sekretariát FITPRO
tel: 724 613 506
e-mail: kaspar@komora.cz