ŽÁDOST O VYSTAVENÍ KARNETU ATA DO BĚLORUSKA, KAZACHSTÁNU, RUSKA A NA UKRAJINU

Žádost o karnet ATA

Bělorusko, Kazachstán, Rusko, Ukrajina

 • osoba oprávněná věcně jednat za žadatele (plná moc není vyžadována)
 • Popište, za jakým účelem zboží dočasně vyvážíte a jak se bude v zahraničí používat.
 • Vypňte zemi, město, případně oblast, kde bude zboží použto.
 • Uvedte bližší popis zboží a jeho hodnotu.
 • Vyplňte, pokud žadatel nebude zároveň držitelem karnetu ATA.
 • Uveďte typ dopravy (letecky, nákladním automobilem, osobním automobilem, lodí atd).
 • Uveďte trasu dopravy, kudy by mělo zboží cestovat, pokud nebude letecká přímým spojem.
 • (zde uveďte další skutečnosti, které chcete k žádosti sdělit)
 • Zde nahrajte kopii dokladu, stvrzující účel dočasného použití zboží (přihlášku na soutěž ,kontrakt, pozvánka na výstavu apod. stvrzenou partnerem v zahraničí
  Drop files here or
  Max. file size: 4 MB, Max. files: 10.