Karnety ATA

22.10.2020

V návaznosti na vyhlášená nová restriktivní opatření vlády k zamezení šíření COVID 19, která mimo jiné rozšiřují již platná omezení provozu institucí a úřadů (nejvýše na pět hodin, dva dny v týdnu), zakazují maloobchodní prodej, omezují volný pohyb osob, si dovolíme na klienty apelovat, aby v zájmu bezpečnosti své, našich pracovníků i okolí omezili návštěvy klientského centra a využívali korespondenčního vyřizování služeb jako na jaře.

Karnety ATA lze vyřizovat pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě v úředních hodinách, viz níže.

Klienti jsou odbavováni jednotlivě za dodržování hygienických zásad. Důrazně proto žádáme klienty:

Vstupujte jednotlivě (pouza 1 osoba na 1 službu);
Vstupujte pouze ze zakrytými ústy a nosem pomocí roušky, respirátoru, šátku nebo šály;
Změřte si teplotu po vstupu do klientského centra na instalovaném zařízení;
Použijte desinfekční prostředky na ruce připravené u vchodu unitř klientského centra;
Dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních osob minimálně 2 m, a to v Klinetském centru i v prostoru před vchodem;
Používejte bezkontaktní platby.

MYSLETE NA ZDRAVÍ SVÉ I OKOLÍ!

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách v 78 zemích světa.

Komu je určen

Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí.

Co přináší

 • šetří finanční prostředky a čas (skutečná úspora se odhaduje nejméně na 1 % hodnoty zboží krytého karnetem ATA, při dočasném vývozu a dovozu zboží krytého karnetem ATA se neskládá v zemi dočasného dovozu celní jistota v devizách)
 • zajišťuje rychlé celní odbavení
 • zajišťuje snadnou manipulaci s vyváženým zbožím

Omezení použití karnetu ATA

 1. časové – doba platnosti karnetu je maximálně 1 rok od data vystavení, celní úřady mohou dobu platnosti přiměřeně zkrátit
 2. územní – karnet lze použít jen ve smluvních zemích, kterých je v současnosti 78
 3. věcné – karnety ATA kryjí dočasný vývoz a dovoz především těchto předmětů
  • zařízení potřebná pro výkon povolání (mimo zařízení určená pro stavební a zemní práce)
  • obchodní vzorky
  • zboží určené k vystavení nebo použití na výstavách a veletrzích
  • vědecko-výzkumný materiál

Karnet ATA nelze použít na předměty vyvážené k opracování, opravám, na spotřební zboží a zboží k prodeji.

Cena

Poplatky za vystavení karnetu ATA se určují dle hodnoty dočasně vyváženého zboží.

Hodnota zboží v KčCena v Kč
1 – 150 0005 000
150 001 – 250 0006 000
250 001 – 500 0007 000
500 001 – 750 0009 000
750 001 – 1 000 00010 000
1 000 001 – 2 500 00014 000
2 500 001 – 5 000 00019 000
5 000 001 – 8 000 00027 000
Zpracování další dokumentace
ke karnetu ATA do vybraných zemí (např. Bělorusko, Kazachstán, Rusko, Ukrajina)3 000
Vystavení následného karnetu ATA100% ceny původního karnetu
Vystavení duplikátu karnetu ATA50% ceny původního karnetu

Poplatky jsou uvedeny vč. 21% DPH

Úřední hodiny (pouze po telefonické nebo e-mailové dohodě)

Pondělí7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Úterý7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Středa7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Čtvrtek7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Pátek7:30 - 11:00

Kontakt

Lucie Šimečková
tel: 266 721 380
mobil: 724 613 031
e-mail: karnety@komora.cz

Kontakty na regionální pracoviště v ČR

UPOZORNĚNÍ

Žádost o vystavení karnetu ATA se předkládá ve 2 vyhotoveních !!!
Žádost o vystavení karnetu ATA se tiskne z formuláře žádosti (PDF) umístěného ke stažení dole na stránce v sekci Související soubory a vyplňuje se hůlkovým písmem. Jiné nebo pozměněné formuláře žádosti nebudou akceptovány.

Členské země úmluv o karnetu ATA

Nově lze karnet ATA do Číny použít i na:
♦ výkon povolání
♦ vzorky

Albánie (AL)
Alžírsko (DZ)
Andora (AD)
Austrálie (AU)
Bahrajn (BH)
Belgie (BE)
Brazílie (BR)
Bělorusko (BY) 1)
Bosna a Hercegovina (BA)
Bulharsko (BG)
Česká republika (CZ)
Černá Hora (ME)
Čína (CN)
Dánsko (DK)
Estonsko (EE)
Finsko (FI)
Francie (FR)
Gibraltar (GI)
Hong-Kong (HK)
Chile (CL)
Chorvatsko (HR)
Indie (IN) 2)
Indonésie (ID)
Írán (IR)
Irsko (IE)
Island (IS)
Itálie (IT)

Izrael (IL)
Japonsko (JP)
JAR (ZA)
Kanada (CA)
Katar (QA)
Kazachstán (KZ) 1)
Korea (KR) 6)
Kypr (CY)
Libanon (LB)
Litva (LT)
Lotyšsko (LV)
Lucembursko (LU)
Macao (MO)
Madagaskar (MG)
Maďarsko (HU)
Malajsie (MY)
Malta (MT)
Maroko (MA)
Mauritius (MU)
Mexiko (MX) 3)
Moldávie (MD)
Mongolsko (MN)
Německo (DE)
Nizozemsko (NL)
Norsko (NO)
Nový Zéland (NZ)
Pákistán (PK)

Pobřeží Slonoviny (CI)
Polsko (PL)
Portugalsko (PT)
Rakousko (AT)
Rumunsko (RO)
Rusko (RU) 1)
Řecko (GR)
Senegal (SN)
Severní Makedonie (MK)
Singapur (SG) 4)
Slovensko (SK)
Slovinsko (SI)
Spojené arabské emiráty (AE)
Srbsko (RS)
Srí Lanka (LK)
Španělsko (ES)
Švédsko (SE)
Švýcarsko (CH)
Taiwan (TW) 5)
Thajsko (TH)
Tunisko (TN)
Turecko (TR)7)
Ukrajina (UA) 1)
USA (US)
Velká Británie (GB)

Do zemí označených modrou kurzívou (země EU) se karnety ATA nevystavují.

1) O vystavení karnetu ATA do Běloruska, Kazachstánu, Ruska a na Ukrajinu je nutné předem zažádat (14 dní) na email: karnety@komora.cz. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v dokumentu, který je umístěn v sekci Související soubory.
Vystavuje pouze HK ČR v Praze!
2) Indické celní úřady omezují platnost karnetů ATA, a to zpravidla na výstavy na 6 měsíců a na výkon povolání na 2 měsíce.
3) Před vstupem na mexické celní území se musí karnety ATA registrovat u mexických celních orgánů. Karnety ATA mají omezenou platnost 6 měsíců.
4) Karnety ATA mají v Singapuru omezenou platnost 6 měsíců.
5) Na Taiwan se vystavují karnety CPD (China/Taiwan) za stejných podmínek jako karnety ATA, ale pouze v Praze.
6) Korejská republika (Jižní Korea)
7) Plná moc pro zástupce držitele karnetu ATA uvedeného v políčku B musí být pro jednání se tureckými celními úřady ověřená na tureckém konzulátu v Praze.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na výše uvedených kontaktech.

 

brexit - budte pripraveni