FITPRO – Český národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě

Při Hospodářské komoře ČR pracuje český národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě FITPRO (Facilitation of International Trade Procedures). Jeho úkolem je vytvářet v České republice podmínky a podporovat zavádění a rozvoj efektivních metod v technologii mezinárodního obchodu, včetně elektronické výměny dat (EDI).


K těmto metodám a prostředkům patří zejména
  • používání mezinárodně normalizovaných dokladů v zahraničním obchodě
  • používání mezinárodně normalizovaných kódů zemí, měn, jednotek měření a zkratek INCOTERMS
  • používání normalizovaných datových prvků v obchodních dokladech
  • používání mezinárodně zavedených metod a postupů podle Doporučení pro usnadňování obchodu (Trade Facilitation Recommendations) vydaných Centrem pro usnadňování obchodu a elektronický obchod – CEFACT
  • používání elektronické výměny dat (EDI) podle mezinárodní normy UN/EDIFACT

FITPRO zabezpečuje a předesá Národnímu mnohostrannému fóru ČR pro elektronickou fakturaci.

FITPRO zve na 27. ročník sympozia EDI  s podtitulem “Doba dává šanci – elektronická komunikace přináší nové příležitosti“, které pořádá dne 25. května 2023 v Praze v sídle HK ČR.

Užitečné odkazy:
CEFACT
Zpřístupnění všech platných norem v elektronickém formátu – ČSN online
Evropská hospodářská komise OSN na webu MPO
Celní správa ČR

Kontakt:
sekretariát FITPRO
Ing. Luděk Kašpar
tel: 724 613 506
e-mail: fitpro@komora.cz

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/