FITPRO – Český národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě

Při Hospodářské komoře ČR pracuje český národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě registrovaný v OSN/EHK pod zkratkou FITPRO (Facilitation of International Trade Procedures). Jeho úkolem je vytvářet v České republice podmínky a podporovat zavádění a rozvoj efektivních metod v technologii mezinárodního obchodu, včetně elektronické výměny dat (EDI).


K těmto metodám a prostředkům patří zejména
  • používání mezinárodně normalizovaných dokladů v zahraničním obchodě
  • používání mezinárodně normalizovaných kódů zemí, měn, jednotek měření a zkratek INCOTERMS
  • používání normalizovaných datových prvků v obchodních dokladech
  • používání mezinárodně zavedených metod a postupů podle Doporučení pro usnadňování obchodu (Trade Facilitation Recommendations) vydaných Centrem pro usnadňování obchodu a elektronický obchod – CEFACT
  • používání elektronické výměny dat (EDI) podle mezinárodní normy UN/EDIFACT

 

Užitečné odkazy:
CEFACT
Zpřístupnění všech platných norem v elektronickém formátu – ČSN online


Kontakt:
sekretariát FITPRO
Ing. Luděk Kašpar
tel: 266 721 371
e-mail: fitpro@komora.cz