Elektronické mýtné

Umožníme vám snadné zaregistrování do systému elektronického mýta. Elektronické mýtné je zpoplatnění dálnic, rychlostních komunikací a vybraných silnic I. třídy pro vozidla s hmotností přesahující 3,5 tuny.

Komu je určeno

Elektronické mýtné je určeno všem dopravcům či provozovatelům, kteří užívají vozidel s povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny.

Co přináší

 • umožnění následné platby prostřednictvím tankovací karty či bankovní garance
 • na kontaktních místech je možné provést veškeré operace, které jsou spojeny s elektronickým mýtným
 • zefektivňuje výběr poplatků za používaní dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy
 • umožňuje dopravcům mít přehled o pohybu vozidel

Kde ho můžete získat

 • na kontaktním místě v klientském centru HKČR (Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 1)
 • na dalších 14 kontaktních místech hospodářských komor
 • na distribučních místech (pouze pro platbu předem), zejména se jedná o čerpací stanice, které jsou určeny pro platbu pre-pay a výměnu OBU z důvodu nefunkčnosti jednotky i pro platbu post-pay či doplatky provedené téhož dne

Cena

 • vratná kauce 1 550 Kč
 • minimální výše platby při předplacení Mýtného činí 1.000 Kč
 • maximální výše Předplaceného mýtného na Elektronickém zařízení může být 5.000 Kč v hotovosti a 15.000 Kč Platební nebo Tankovací kartou
 • výše předplaceného mýtného na jedno Elektronické zařízení, a to bez ohledu na to, zda bylo předplacení provedeno hotově, Platební kartou nebo Tankovací kartou, nesmí přesáhnout výši 20.000 Kč

Úřední hodiny

pondělí – pátek: 8:00 – 16:00 hod.

Kontakt

Petra Kopečková (Zlická)
tel: 266 721 367, 266 721 366
mob: 724 613 663
e-mail: zlicka@komora.cz
e-mail: mytne@komora.cz
www.mytocz.eu

Publikace