Certifikáty o původu zboží

Od 1. 1. 2023 navyšujeme ceny služeb ověřování certifikátů o původu zboží. Nový ceník je ke stažení zde.

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Tuto skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem.  Hospodářská komora vydává certifikáty o původu zboží dle legislativy EU.

Komu jsou určeny

Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

Co přinášejí

Certifikáty o původu zboží přináší zejména finanční úsporu při celním řízení, protože prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Podle toho z jaké země zboží pochází, případně jakým způsobem byl původ zboží prokázán, se určuje nárok na příslušnou celní sazbu.

Co ověřujeme

Hospodářské komory potvrzují nepreferenční certifikáty o původu (certificate of origin) zboží dle legislativy EU. V případě, že  vyvážené zboží z ČR, není českého původu, lze na základě prohlášení a doložení dané skutečnosti (certifikátem o původu vystaveným v zemi původu, re-exportním certifikátem, JSD s potvrzením celnice o proclení dovezeného zboží nebo faktury s prohlášením o původu) potvrdit i cizí původ zboží.

Dále potvrzujeme:

  • obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu.

Předkládané doklady k potvrzení musí být v originále a vystavené v ČR.
Akceptujeme legalizované kopie z Czech POINTu.
Vyhrazujeme si právo omezit počet jednorázově přijímaných dokumentů k ověření dle aktuální vytíženosti pracovníků (obvykle do 10-ti ověření).

Neověřujeme:

  • doklady právní povahy – výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, koncesní listiny apod.,
  • doklady s potvrzením pravosti podpisu od notářů,
  • doklady s razítkem soudů, tlumočníků (přísluší Ministerstvu spravedlnosti ČR),
  • doklady vystavené na území ČR, které nejsou psané v latince či azbuce (např. arabským písmem, čínskými znaky, atd.),
  • dokumenty, kde je v dokumentu vystavující firmy jmenována Hospodářská komora České republiky,
  • plné moci a další dokumenty povahy zmocnění, u kterých je požadována následná legalizace na ministerstvu zahraničních věcí.

Zajišťujeme konzulární legalizace na cizích zastupitelských úřadech v Praze. Zprostředkováváme i superlegalizaci dokumentů na oddělení legalizace veřejných listin konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí.

 

Cena

Upozorňujeme na nový ceník platný od 1. 1. 2023.  Ke stažení je zde.

Druh služby – zboží Cena v Kč 
Ověření 
ověření certifikátu (původ CZ, EU)600
ověření faktury (původ CZ, EU)600
ověření vícestránkového certifikátu (za každou stránku)600
ověření duplikátu certifikátu600
ověření certifikátu s původem zboží v třetích zemích700
ověření faktury s původem zboží v třetích zemích700
ověření jiného dokumentu600
ověření globálního certifikátu2 promile z hodnoty kontraktu
- minimálně600
- maximálně6000
Ověření - doplňkové služby a náhrady 
tisk certifikátu 150,00
náhrada za nepřevzetí ověřeného dokumentu100% ceny ověření

Ceny jsou uvedeny v Kč bez 21% DPH.

 

Kontakty

Jménoe-mailTelefonMobil
certifikaty@komora.cz
Jana Holubováholubova@komora.cz266 721 370724 613 973
Zuzana Psíkovápsikova@komora.cz266 721 378775 860 309
Alena Michálkovámichalkova@komora.cz266 721 376724 613 606

Kontakty na regionální pracoviště v ČR

 

Úřední hodiny

Pondělí7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Úterý7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Středa7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Čtvrtek7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Pátek7:30 - 11:00

Související soubory

Popis

Soubor

Plná moc – vzor

vzorplnamoc.doc

Šablona pro tisk

sablona2.1.doc

Podací lístek č. 2

podaci_listek_2.pdf

Podací lístek č. 1

podaci.listek.1.pdf

Co s sebou

cossebou10.doc

Vzor vyplněného certifikátu

COO_vzor.pdf

Návod

CO_navod16-3.doc