Certifikáty o původu zboží

Upozorňujeme na nový ceník služeb ověřování certifikátů o původu zboží platný od 1. 1. 2022. Nově jsou jednotné ceny pro normální a přednostní ověření. Ke stažení je zde.

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Tuto skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem.  Hospodářská komora vydává certifikáty o původu zboží dle legislativy EU.

Komu jsou určeny

Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

Co přinášejí

Certifikáty o původu zboží přináší zejména finanční úsporu při celním řízení, protože prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Podle toho z jaké země zboží pochází, případně jakým způsobem byl původ zboží prokázán, se určuje nárok na příslušnou celní sazbu.

Co ověřujeme

Hospodářské komory potvrzují nepreferenční certifikáty o původu (certificate of origin) zboží dle legislativy EU. V případě, že  vyvážené zboží z ČR, není českého původu, lze na základě prohlášení a doložení dané skutečnosti (certifikátem o původu vystaveným v zemi původu, re-exportním certifikátem, JSD s potvrzením celnice o proclení dovezeného zboží nebo faktury s prohlášením o původu) potvrdit i cizí původ zboží.

Dále potvrzujeme:

  • obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu.

Předkládané doklady k potvrzení musí být v originále a vystavené v ČR.
Akceptujeme legalizované kopie z Czech POINTu.
Vyhrazujeme si právo omezit počet jednorázově přijímaných dokumentů k ověření dle aktuální vytíženosti pracovníků (obvykle do 10-ti ověření).

Neověřujeme:

  • doklady právní povahy – výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, koncesní listiny apod.,
  • doklady s potvrzením pravosti podpisu od notářů,
  • doklady s razítkem soudů, tlumočníků (přísluší Ministerstvu spravedlnosti ČR),
  • doklady vystavené na území ČR, které nejsou psané v latince či azbuce (např. arabským písmem, čínskými znaky, atd.),
  • dokumenty, kde je v dokumentu vystavující firmy jmenována Hospodářská komora České republiky,
  • plné moci a další dokumenty povahy zmocnění, u kterých je požadována následná legalizace na ministerstvu zahraničních věcí.

Zajišťujeme konzulární legalizace na cizích zastupitelských úřadech v Praze. Zprostředkováváme i superlegalizaci dokumentů na oddělení legalizace veřejných listin konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí.

 

Cena

Upozorňujeme na nový ceník platný od 1. 1. 2022. Nově jsou jednotné ceny pro normální a přednostní ověření. Ke stažení je zde.

Druh služby – zboží Cena v Kč 
Ověření 
ověření certifikátu (původ CZ, EU)545,46
ověření faktury (původ CZ, EU)545,46
ověření vícestránkového certifikátu (za každou stránku)545,46
ověření duplikátu certifikátu545,46
ověření certifikátu s původem zboží v třetích zemích636,36
ověření faktury s původem zboží v třetích zemích636,36
ověření jiného dokumentu545,46
vystavení duplikátů při ztrátě, doověřování dokumentů při chybném vystavení předkladatelem apod.636,36
ověření globálního certifikátu2 promile z hodnoty kontraktu
- minimálně600
- maximálně6000
Ověření - doplňkové služby a náhrady 
tisk certifikátu 150,00
náhrada za nepřevzetí ověřeného dokumentu100% ceny ověření

Ceny jsou uvedeny v Kč bez 21% DPH.

Kontakty

Jménoe-mailTelefonMobil
certifikaty@komora.cz
Jana Holubováholubova@komora.cz266 721 370724 613 973
Zuzana Psíkovápsikova@komora.cz266 721 378775 860 309
Alena Michálkovámichalkova@komora.cz266 721 376724 613 606

Kontakty na regionální pracoviště v ČR

Úřední hodiny

Pondělí7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Úterý7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Středa7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Čtvrtek7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Pátek7:30 - 11:00

Související soubory

Popis

Soubor

Plná moc – vzor

vzorplnamoc.doc

Šablona pro tisk

sablona2.1.doc

Podací lístek č. 2

podaci_listek_2.pdf

Podací lístek č. 1

podaci.listek.1.pdf

Co s sebou

cossebou10.doc

Vzor vyplněného certifikátu

COO_vzor.pdf

Návod

CO_navod16-3.doc

/jak_na_firemni_a_osobni_linkedIn_webinar_komora/