Certifikáty o původu zboží

22.10.2020

V návaznosti na vyhlášená nová restriktivní opatření vlády k zamezení šíření COVID 19, která mimo jiné rozšiřují již platná omezení provozu institucí a úřadů (nejvýše na pět hodin, dva dny v týdnu), zakazují maloobchodní prodej, omezují volný pohyb osob, si dovolíme na klienty  apelovat, aby v zájmu bezpečnosti své, našich pracovníků i okolí omezili návštěvy klientského centra a využívali korespondenčního vyřizování služeb jako na jaře.

Úřední hodiny zústavají beze změn, viz níže.

Klienti jsou odbavováni jednotlivě za dodržování hygienických zásad. Důrazně proto žádáme klienty:

Vstupujte jednotlivě (pouza 1 osoba na 1 službu);
Vstupujte pouze ze zakrytými ústy a nosem pomocí roušky, respirátoru, šátku nebo šály;
Změřte si teplotu po vstupu do klientského centra na instalovaném zařízení;
Použijte desinfekční prostředky na ruce připravené u vchodu unitř klientského centra;
Dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních osob minimálně 2 m, a to v Klinetském centru i v prostoru před vchodem;
Používejte bezkontaktní platby.

MYSLETE NA ZDRAVÍ SVÉ I OKOLÍ!

 

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Tuto skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem.  Hospodářská komora vydává certifikáty o původu zboží dle legislativy EU.

Komu jsou určeny

Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

Co přinášejí

Certifikáty o původu zboží přináší zejména finanční úsporu při celním řízení, protože prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Podle toho z jaké země zboží pochází, případně jakým způsobem byl původ zboží prokázán, se určuje nárok na příslušnou celní sazbu.

Co ověřujeme

Hospodářské komory potvrzují nepreferenční certifikáty o původu (certificate of origin) zboží dle legislativy EU. V případě, že  vyvážené zboží z ČR, není českého původu, lze na základě prohlášení a doložení dané skutečnosti (certifikátem o původu vystaveným v zemi původu, re-exportním certifikátem, JSD s potvrzením celnice o proclení dovezeného zboží nebo faktury s prohlášením o původu) potvrdit i cizí původ zboží.

Dále potvrzujeme:

  • obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu.

Předkládané doklady k potvrzení musí být v originále a vystavené v ČR.
Akceptujeme legalizované kopie z Czech POINTu.

Neověřujeme:

  • doklady právní povahy – výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, koncesní listiny apod.,
  • doklady s potvrzením pravosti podpisu od notářů,
  • doklady s razítkem soudů, tlumočníků (přísluší Ministerstvu spravedlnosti ČR),
  • doklady vystavené na území ČR, které nejsou psané v latince či azbuce (např. arabským písmem, čínskými znaky, atd.),
  • dokumenty, kde je v dokumentu vystavující firmy jmenována Hospodářská komora České republiky,
  • plné moci a další dokumenty povahy zmocnění, u kterých je požadována následná legalizace na ministerstvu zahraničních věcí.

Zajišťujeme konzulární legalizace na cizích zastupitelských úřadech v Praze. Zprostředkováváme i superlegalizaci dokumentů na oddělení legalizace konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí.

Cena

Druh služby – zboží Cena
Normální ověření - tři pracovní dny (nevztahuje se na poštou zaslané dokumenty) 
ověření certifikátu /původ CZ, EU/400
ověření faktury /původ CZ, EU/400
ověření vícestránkového certifikátu / za každou stránku/400
ověření duplikátu certifikátu400
ověření certifikátu s původem zboží v třetích zemích600
ověření faktury s původem zboží v třetích zemích600
ověření jiného dokumentu400
ověření globálního certifikátu2 promile z hodnoty kontraktu
- minimálně700
- maximálně7000
Přednostní ověření - max. do 24 hodin + veškeré poštou zaslané dokumenty 
přednostní ověření certifikátu /původ CZ ev EU/600
přednostní ověření faktury /původ CZ ev EU/600
ověření vícestránkového certifikátu / za každou stránku /600
přednostní ověření duplikátu certifikátu600
přednostní ověření certifikátu s původem zboží v třetích zemích700
přednostní ověření faktury s původem zboží v třetích zemích700
přednostní ověření jiného dokumentu600
vystavení duplikátů při ztrátě,
doověřování dokumentů při chybném vystavení předkladatelem apod.
700
administrace sady dokladů200

Poplatky jsou uvedeny v Kč vč. 21% DPH.

 

Kontakty

Jménoe-mailTelefonMobil
certifikaty@komora.cz
Jana Holubováholubova@komora.cz266 721 370773 759 749
Zuzana Psíkovápsikova@komora.cz266 721 378775 860 309
Marcela Zikmundovázikmundova@komora.cz266 721 382724 613 027

Kontakty na regionální pracoviště v ČR

 

Úřední hodiny

Pondělí7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Úterý7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Středa7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Čtvrtek7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Pátek7:30 - 11:00

 

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem