Certifikáty o původu zboží

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Tuto skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem.  Hospodářská komora vydává certifikáty o původu zboží dle legislativy EU.

Komu jsou určeny

Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

Co přinášejí

Certifikáty o původu zboží přináší zejména finanční úsporu při celním řízení, protože prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Podle toho z jaké země zboží pochází, případně jakým způsobem byl původ zboží prokázán, se určuje nárok na příslušnou celní sazbu.

Co ověřujeme

Hospodářské komory potvrzují nepreferenční certifikáty o původu (certificate of origin) zboží dle legislativy EU. V případě, že  vyvážené zboží z ČR, není českého původu, lze na základě prohlášení a doložení dané skutečnosti (certifikátem o původu vystaveným v zemi původu, re-exportním certifikátem, JSD s potvrzením celnice o proclení dovezeného zboží nebo faktury s prohlášením o původu) potvrdit i cizí původ zboží.

Dále potvrzujeme:

  • obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu.

Předkládané doklady k potvrzení musí být v originále a vystavené v ČR.
Akceptujeme legalizované kopie z Czech POINTu  a od notářů.

Neověřujeme:

  • doklady právní povahy – výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, koncesní listiny apod.,
  • doklady s potvrzením pravosti podpisu od notářů,
  • doklady s razítkem soudů, tlumočníků (přísluší Ministerstvu spravedlnosti ČR),
  • doklady vystavené na území ČR, které nejsou psané v latince či azbuce (např. arabským písmem, čínskými znaky, atd.),
  • dokumenty, kde je v dokumentu vystavující firmy jmenována Hospodářská komora České republiky.

Zajišťujeme konzulární legalizace na cizích zastupitelských úřadech v Praze. Zprostředkováváme i superlegalizaci dokumentů na odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí.

Cena

Druh služby – zboží Cena
Normální ověření - tři pracovní dny (nevztahuje se na poštou zaslané dokumenty) 
ověření certifikátu /původ CZ, EU/350
ověření faktury /původ CZ, EU/350
ověření vícestránkového certifikátu / za každou stránku/350
ověření duplikátu certifikátu350
ověření certifikátu s původem zboží v třetích zemích550
ověření faktury s původem zboží v třetích zemích550
ověření jiného dokumentu350
ověření globálního certifikátu2 promile z hodnoty kontraktu
- minimálně550
- maximálně6500
Přednostní ověření - max. do 24 hodin + veškeré poštou zaslané dokumenty 
přednostní ověření certifikátu /původ CZ ev EU/550
přednostní ověření faktury /původ CZ ev EU/550
ověření vícestránkového certifikátu / za každou stránku /550
přednostní ověření duplikátu certifikátu550
přednostní ověření certifikátu s původem zboží v třetích zemích650
přednostní ověření faktury s původem zboží v třetích zemích650
přednostní ověření jiného dokumentu550
vystavení duplikátů při ztrátě,
doověřování dokumentů při chybném vystavení předkladatelem apod.
650
úřední oprava již vystaveného dokladu450
administrace sady dokladů150

Poplatky jsou uvedeny v Kč vč. 21% DPH.

Kontakty

Jménoe-mailTelefonMobil
certifikaty@komora.cz724 613 027
Jana Holubováholubova@komora.cz266 721 370
Zuzana Psíkovápsikova@komora.cz266 721 378
Marcela Zikmundovázikmundova@komora.cz266 721 382

Kontakty na regionální pracoviště v ČR

Úřední hodiny:

Od 3. 9. 2018 jsme tu pro Vás už od 7:30. Do 8:00 můžete využít parkování zdarma v ulici Na Florenci.

Pondělí7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Úterý7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Středa7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Čtvrtek7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Pátek7:30 - 11:00