Certifikáty o původu zboží

AKTUÁLNĚ 16.3.2020 !!!

Vážení klienti,

vzhledem k velmi dynamickým okolnostem vývoje týkající se šíření nového koronaviru v rámci celé ČR ověřování osvědčení (certifikátu) o původu zboží, karnetu ATA a dalších průvodních dokladů se provádí v omezeném režimu, pouze poštovním stykem. Platby za služby se uskutečňují bezhotovostně – fakturací.

Zajišťování konzulární legalizace na zastupitelských úřadech je dočasně pozastaveno.

Děkujeme za pochopení.

 

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Tuto skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem.  Hospodářská komora vydává certifikáty o původu zboží dle legislativy EU.

Komu jsou určeny

Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

Co přinášejí

Certifikáty o původu zboží přináší zejména finanční úsporu při celním řízení, protože prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Podle toho z jaké země zboží pochází, případně jakým způsobem byl původ zboží prokázán, se určuje nárok na příslušnou celní sazbu.

Co ověřujeme

Hospodářské komory potvrzují nepreferenční certifikáty o původu (certificate of origin) zboží dle legislativy EU. V případě, že  vyvážené zboží z ČR, není českého původu, lze na základě prohlášení a doložení dané skutečnosti (certifikátem o původu vystaveným v zemi původu, re-exportním certifikátem, JSD s potvrzením celnice o proclení dovezeného zboží nebo faktury s prohlášením o původu) potvrdit i cizí původ zboží.

Dále potvrzujeme:

  • obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu.

Předkládané doklady k potvrzení musí být v originále a vystavené v ČR.
Akceptujeme legalizované kopie z Czech POINTu  a od notářů.

Neověřujeme:

  • doklady právní povahy – výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, koncesní listiny apod.,
  • doklady s potvrzením pravosti podpisu od notářů,
  • doklady s razítkem soudů, tlumočníků (přísluší Ministerstvu spravedlnosti ČR),
  • doklady vystavené na území ČR, které nejsou psané v latince či azbuce (např. arabským písmem, čínskými znaky, atd.),
  • dokumenty, kde je v dokumentu vystavující firmy jmenována Hospodářská komora České republiky,
  • plné moci a další dokumenty povahy zmocnění, u kterých je požadována následná legalizace na ministerstvu zahraničních věcí.

Zajišťujeme konzulární legalizace na cizích zastupitelských úřadech v Praze. Zprostředkováváme i superlegalizaci dokumentů na oddělení legalizace konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí.

Cena

Druh služby – zboží Cena
Normální ověření - tři pracovní dny (nevztahuje se na poštou zaslané dokumenty) 
ověření certifikátu /původ CZ, EU/400
ověření faktury /původ CZ, EU/400
ověření vícestránkového certifikátu / za každou stránku/400
ověření duplikátu certifikátu400
ověření certifikátu s původem zboží v třetích zemích600
ověření faktury s původem zboží v třetích zemích600
ověření jiného dokumentu400
ověření globálního certifikátu2 promile z hodnoty kontraktu
- minimálně700
- maximálně7000
Přednostní ověření - max. do 24 hodin + veškeré poštou zaslané dokumenty 
přednostní ověření certifikátu /původ CZ ev EU/600
přednostní ověření faktury /původ CZ ev EU/600
ověření vícestránkového certifikátu / za každou stránku /600
přednostní ověření duplikátu certifikátu600
přednostní ověření certifikátu s původem zboží v třetích zemích700
přednostní ověření faktury s původem zboží v třetích zemích700
přednostní ověření jiného dokumentu600
vystavení duplikátů při ztrátě,
doověřování dokumentů při chybném vystavení předkladatelem apod.
700
administrace sady dokladů200

Poplatky jsou uvedeny v Kč vč. 21% DPH.

 

Kontakty

Jménoe-mailTelefonMobil
certifikaty@komora.cz724 613 027
Jana Holubováholubova@komora.cz266 721 370
Zuzana Psíkovápsikova@komora.cz266 721 378
Marcela Zikmundovázikmundova@komora.cz266 721 382

Kontakty na regionální pracoviště v ČR

 

Úřední hodiny do odvolání zrušeny (pouze poštovní styk)

Pondělí7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Úterý7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Středa7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Čtvrtek7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Pátek7:30 - 11:00

 

Publikace