Certifikáty o původu zboží

Upozorňujeme na nový ceník služeb ověřování certifikátů o původu zboží platný od 1. 8. 2021.

Klienti jsou odbavováni jednotlivě za dodržování hygienických zásad:

Vstupujte jednotlivě (pouze 1 osoba na 1 službu);
Vstupujte pouze se zakrytými ústy a nosem pomocí respirátoru FFP2/KN95 nebo nano rouškou;
Změřte si teplotu po vstupu do klientského centra na instalovaném zařízení;
Použijte desinfekční prostředky na ruce připravené u vchodu uvnitř klientského centra;
Dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních osob minimálně 2 m, a to v klientském centru i v prostoru před vchodem;
Preferujeme bezkontaktní platby.

MYSLETE NA ZDRAVÍ SVÉ I OKOLÍ!

 

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Tuto skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem.  Hospodářská komora vydává certifikáty o původu zboží dle legislativy EU.

Komu jsou určeny

Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

Co přinášejí

Certifikáty o původu zboží přináší zejména finanční úsporu při celním řízení, protože prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Podle toho z jaké země zboží pochází, případně jakým způsobem byl původ zboží prokázán, se určuje nárok na příslušnou celní sazbu.

Co ověřujeme

Hospodářské komory potvrzují nepreferenční certifikáty o původu (certificate of origin) zboží dle legislativy EU. V případě, že  vyvážené zboží z ČR, není českého původu, lze na základě prohlášení a doložení dané skutečnosti (certifikátem o původu vystaveným v zemi původu, re-exportním certifikátem, JSD s potvrzením celnice o proclení dovezeného zboží nebo faktury s prohlášením o původu) potvrdit i cizí původ zboží.

Dále potvrzujeme:

  • obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu.

Předkládané doklady k potvrzení musí být v originále a vystavené v ČR.
Akceptujeme legalizované kopie z Czech POINTu.

Neověřujeme:

  • doklady právní povahy – výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, koncesní listiny apod.,
  • doklady s potvrzením pravosti podpisu od notářů,
  • doklady s razítkem soudů, tlumočníků (přísluší Ministerstvu spravedlnosti ČR),
  • doklady vystavené na území ČR, které nejsou psané v latince či azbuce (např. arabským písmem, čínskými znaky, atd.),
  • dokumenty, kde je v dokumentu vystavující firmy jmenována Hospodářská komora České republiky,
  • plné moci a další dokumenty povahy zmocnění, u kterých je požadována následná legalizace na ministerstvu zahraničních věcí.

Zajišťujeme konzulární legalizace na cizích zastupitelských úřadech v Praze. Zprostředkováváme i superlegalizaci dokumentů na oddělení legalizace veřejných listin konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí.

Cena

Upozorňujeme na nový ceník platný od 1.8.2021. Ke stažení je zde.

Druh služby – zboží Cena
Normální ověření - tři pracovní dny (nevztahuje se na poštou zaslané dokumenty) 
ověření certifikátu /původ CZ, EU/363,64
ověření faktury /původ CZ, EU/363,64
ověření vícestránkového certifikátu / za každou stránku/363,64
ověření duplikátu certifikátu363,64
ověření certifikátu s původem zboží v třetích zemích545,46
ověření faktury s původem zboží v třetích zemích545,46
ověření jiného dokumentu363,64
ověření globálního certifikátu2 promile z hodnoty kontraktu
- minimálně600,00
- maximálně6000,00
Přednostní ověření - max. do 24 hodin + veškeré poštou zaslané dokumenty + elektronické objednávky 
přednostní ověření certifikátu /původ CZ ev EU/545,46
přednostní ověření faktury /původ CZ ev EU/545,46
ověření vícestránkového certifikátu / za každou stránku /545,46
přednostní ověření duplikátu certifikátu545,46
přednostní ověření certifikátu s původem zboží v třetích zemích636,36
přednostní ověření faktury s původem zboží v třetích zemích636,36
přednostní ověření jiného dokumentu545,46
Ověření - doplňkové služby a náhrady 
vystavení duplikátů při ztrátě,
doověřování dokumentů při chybném vystavení předkladatelem apod.
636,36
příplatek za doplňkové služby (vyhotovení certifikátu, tisk certifikátu, zadání elektronické objednávky apod.)300,00
náhrada za nepřevzetí ověřeného dokumentu100% ceny ověření

Ceny jsou uvedeny v Kč bez 21% DPH.

 

Kontakty

Jménoe-mailTelefonMobil
certifikaty@komora.cz
Jana Holubováholubova@komora.cz266 721 370773 759 749
Zuzana Psíkovápsikova@komora.cz266 721 378775 860 309
Marcela Zikmundovázikmundova@komora.cz266 721 382724 613 027

Kontakty na regionální pracoviště v ČR

 

Úřední hodiny

Pondělí7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Úterý7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Středa7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Čtvrtek7:30 - 11:0012:00 - 14:30
Pátek7:30 - 11:00

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/