Obchod a služby

AKTUÁLNĚ 30.4.2020 !!!

Vážení klienti,

dovolujujem si Vás informovat, že od pondělí 4. května 2020 jsou všechny služby Klientského centra HK ČR poskytovány v plném rozsahu a ve standardních úředních hodinách.   Znovu můžete využít osobního způsobu podání dokladů k ověření, které bylo pozastaveno v průběhu března z bezpečnostních důvodů. V případě zájmu můžete pokračovat v korespondenčním vyřizování našich služeb.

UPOZORNĚNÍ:

Klienti jsou odbavováni jednotlivě za dodržování hygienických zásad. Tzn. vstup do Klientského centra bude umožněn pouze s ochranou obličeje pomocí roušky, respirátoru, šátku nebo šály. V případě potřeby klient využije desinfenkční prostředky, které jsou připravené u vchodu do Klientského centra. Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních osob minimálně 2 m, a  to v Klinetském centru i v prostoru před vchodem. Preferujeme bezkontaktní platby.

MYSLETE NA ZDRAVÍ SVÉ I OKOLÍ!

Těšíme se na Vás.

 

Hospodářská komora České republiky poskytuje podnikatelům řadu služeb k podpoře jejich ekonomických, zejména obchodních, aktivit s cílem zvýšit uplatnění jejich zboží a služeb na trhu. Především se jedná o karnety ATA, certifikáty, výpisy a výstupy z veřejných i neveřejných registrů státu – Czech POINT, elektronické mýtné, zajišťování konzulární legalizace exportních dokladů, osvědčení právní povahy, asistenci při získávání zaměstnanců z třetích zemí (Bělorusko, Černá Hora, Filipíny, Indie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko a Ukrajina).

Než bude pozdě