Smírčí komise Hospodářské komory České republiky

Smírčí komise je volena sněmem vždy na dobu tří let. Smírčí komisi komory svolává její předseda. Pokud chcete kontaktovat Smírčí komisi, obraťte se na ni prostřednictvím mailu vnitrnikomunikace@komora.cz.

Předseda:

Petr Bašík

Členové:

František Blažek

Pavel Brychta

František Kočí

Richard Motyčka

Vítězslav Paděra

 

 

Než bude pozdě