Úřad Hospodářské komory České republiky

Postavení a činnost Úřadu Hospodářské komory České republiky upravuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v platném znění , Statut a Jednací řád Hospodářské komory České republiky.

Úřad komory je výkonným orgánem Hospodářské komory České republiky, zabezpečuje prostřednictvím svých organizačních útvarů plnění úkolů vyplývajících z působnosti komory dle zákona, připravuje podklady pro jednání orgánů komory, vede administrativu komory a zajišťuje její běžný chod včetně poskytování administrativního a organizačního zázemí poradním orgánům komory a plní úkoly podle pokynů představenstva komory nebo prezidenta komory jako statutárního orgánu komory.

Úřad komory řídí a za jeho činnost představenstvu komory odpovídá tajemník.

Ladislav Minčič

tajemník Úřadu HK ČR
266 721 320
mincic@komora.cz


Kancelář prezidenta HK ČR

Petr Stiegler

ředitel kanceláře
266 721 311
stiegler@komora.cz

Šárka Štůlová

asistentka
739 316 624
stulova@komora.cz

Miroslav Diro

tiskový mluvčí
724 613 088
diro@komora.cz

Miroslav Beneš

časopis KOMORA
266 721 477
benes@komora.cz

Zdeněk Neužil

projektový manažer
266 721 420
neuzil@komora.cz


Kancelář tajemníka úřadu HK ČR

266 721 300                                        
office@komora.cz


Odbor vnitřního řízení

Milan Kašík

ředitel
266 721 451
kasik@komora.cz

Gabriela Pluhařová

725 211 807
pluharova@komora.cz


Monika Šmejkalová

605 926 796
smejkalova@komora.cz


Odbor marketingových a vzdělávacích akcí

Ivana Hrdinová

ředitelka
zástupce tajemníka pro oblast vnitřního řízení a zahraničních vztahů
724 613 972
hrdinova@komora.cz

Anna Havlíková


266 721 436
havlikova@komora.cz

Miloš Křepelka


602 262 145
krepelka@komora.cz


Odbor legislativy, práva a analýz

Lenka Janáková

ředitelka
266 721 340
janakoval@komora.cz

Kateřina Kozáková

266 721 422
kozakova@komora.cz

Renée Smyčková

266 721 417
smyckova@komora.cz

Stanislav Sádovský

724 613 803
sadovsky@komora.cz 

Roman Renda

724 613 935
renda@komora.cz 

Ondřej Boček

777 710 526
bocek@komora.cz 

Radka Mašková

266 721 422
maskova@komora.cz 


Zahraniční odbor

Jiří Hansl

ředitel
266 721 503
hansl@komora.cz

Petr Talafús

266 721 499
talafus@komora.cz

Antonín Klamt

266 721 357
klamt@komora.cz

Kristýna Mrázová

266 721 354
mrazova@komora.cz

Eva Langerová

266 721 354
langerova@komora.cz


Odbor vzdělávání

Helena Úlovcová

ředitelka
724 652 252
ulovcova@komora.cz

Jana Štěpánová


734 510 844
stepanovaj@komora.cz

Klára Slaninová

autorizované osoby
266 721 406
slaninova@komora.cz

Romana Nováčková

CzechSkills
724 613 121
novackova@komora.cz

Peter Bajus


771 299 722
bajus@komora.cz


Odbor služeb

Tomáš Zelený

ředitel
724 613 024
zeleny@komora.cz

Luděk Kašpar

zástupce ředitele
724 613 506
kaspar@komora.cz

Tomáš Macnar


724 613 075
macnar@komora.cz

Jan Bejblík

mýto, CzechPOINT
266 721 366
bejblik@komora.cz

Alena Rambousková

mýto, CzechPOINT
266 721 367
rambouskova@komora.cz

Lucie Šimečková

karnety ATA
266 721 380
simeckova@komora.cz

Alena Michálková

konzulární legalizace
266 721 376
michalkova@komora.cz

Jana Holubová

ověřování certifikátů
266 721 370
holubova@komora.cz

Zuzana Psíková

ověřování certifikátů
266 721 378
psikova@komora.cz

Monika Pouzarová

Program kvalifikovaný zaměstnanec
266 721 371
pouzarova@komora.cz


Odbor ekonomiky a správy

Michaela Kynkorová

ředitelka
zástupce tajemníka pro oblast ekonomického řízení a poskytování služeb
266 721 480
kynkorova@komora.cz

Helena Braumová

hlavní účetní
266 721 345
braumova@komora.cz

Petra Švaříčková

účtárna/pokladna
266 721 343
svarickova@komora.cz

Vít Mádle

IT
266 721 614
madle@komora.cz

Růžena Nociarová

recepce
266 721 300/600
office@komora.cz

Lucie Lánová

personalistka
266 721 334
lanova@komora.cz

Lucie Kirschová

projektová manažerka
771 285 922
kirschova@komora.cz