Úřad Hospodářské komory České republiky

Postavení a činnost Úřadu Hospodářské komory České republiky upravuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v platném znění , Statut a Jednací řád Hospodářské komory České republiky.

Úřad komory je výkonným orgánem Hospodářské komory České republiky, zabezpečuje prostřednictvím svých organizačních útvarů plnění úkolů vyplývajících z působnosti komory dle zákona, připravuje podklady pro jednání orgánů komory, vede administrativu komory a zajišťuje její běžný chod včetně poskytování administrativního a organizačního zázemí poradním orgánům komory a plní úkoly podle pokynů představenstva komory nebo prezidenta komory jako statutárního orgánu komory.

Úřad komory řídí a za jeho činnost představenstvu komory odpovídá tajemník.

Tomáš Vrbík

Tajemník Úřadu HK ČR
tel.: 266 721 320
vrbik@komora.cz


Sekretariát prezidenta HK ČR

Eva Vlčková

tel.: 266 721 311
vlckova@komora.cz


Sekretariát tajemníka Úřadu HK ČR

Jolana Svobodová

tel.: 266 721 320
jolana.svobodova@komora.cz


Odbor vnitřní komunikace

Ivana Hrdinová

ředitelka
tel.: 266 721 315

hrdinova@komora.cz

Dana Koryntová

266 721 604
koryntova@komora.cz

Milan Kašík

266 721 451
kasik@komora.cz

Gabriela Pluhařová

725 211 807
pluharova@komora.cz


Odbor vnější komunikace

Miroslav Diro

Tiskové odd.
724 613 088
diro@komora.cz

Miroslav Beneš

Tiskové odd.
266 721 477
benes@komora.cz

Anna Havlíková

Marketing
266 721 436
havlikova@komora.cz

Jana Gabrielová

Marketing
266 721 435
gabrielova@komora.cz

 


Odbor legislativy, práva a analýz

Ladislav Minčič

ředitel
266 721 340
mincic@komora.cz

Kateřina Kozáková

266 721 422
kozakova@komora.cz

Lucie Vojtíšková

266 721 405
vojtiskova@komora.cz

Lenka Janáková

776 006 967
janakoval@komora.cz

Karina Kubelková

266 721 556
kubelkova@komora.cz

Renée Smyčková

266 721 417
smyckova@komora.cz

Zdeněk Neužil

778 770 431
neuzil@komora.cz 

Stanislav Sádovský

724 613 803
sadovsky@komora.cz 


Zahraniční odbor

Jiří Hansl

ředitel
266 721 503
hansl@komora.cz

Petr Talafús

266 721 499
talafus@komora.cz


Odbor projektů, vzdělávání a výzkumu

 

Eva Heroldová

ředitelka
266 721 550
heroldova@komora.cz

[/one_fourth]

Helena Úlovcová

724 652 252
ulovcova@komora.cz

Kateřina Horáková

773 797 550
horakova@komora.cz

Martina Pavelková

266 721 406
pavelkova@komora.cz

Eva Móciková

266 721 482
mocikova@komora.cz

Romana Nováčková

724 613 121
novackova@komora.cz

Jana Šťěpánová

734 510 844
stepanovaj@komora.cz

Matěj Mareš

777 097 163
mares@komora.cz

Lucie Štouračová

266 721 613
stouracova@komora.cz

Dagmar Žufanová

266 721 543
zufanova@komora.cz


Odbor usnadňování obchodu a služeb

Tomáš Zelený

ředitel
724 613 024
zeleny@komora.cz

Antonín Kerner

266 721 372
kerner@komora.cz

Luděk Kašpar

724 613 506
kaspar@komora.cz

Lukáš Bujnoch

266 721 544
bujnoch@komora.cz

Tomáš Macnar

724 613 075
macnar@komora.cz

Petra Kopečková

CzechPOINT/Mýto
266 721 367
kopeckova@komora.cz

Lucie Šimečková

karnety ATA
266 721 380
simeckova@komora.cz

Alena Michálková

konzulární legalizace
266 721 376
michalkova@komora.cz

Jana Holubová

ověřování certifikátů
266 721 370
holubova@komora.cz

Zuzana Psíková

ověřování certifikátů
266 721 378
psikova@komora.cz

Marcela Zikmundová

ověřování certifikátů
266 721 382
zikmundova@komora.cz

Monika Pouzarová

266 721 371
pouzarova@komora.cz

Jaroslav Tomášek

266 721 371
tomasek@komora.cz

Jan Bejblík

266 721 415
bejblik@komora.cz


Odbor ekonomiky a správy

Michaela Kynkorová

ředitelka
266 721 480
kynkorova@komora.cz

Helena Braumová

vedoucí oddělení
266 721 345
braumova@komora.cz

Petra Švaříčková

účtárna/pokladna
266 721 343
svarickova@komora.cz

Vlastimil Nožička

Účtárna
266 721 468
nozicka@komora.cz

Vít Mádle

IT
266 721 614
madle@komora.cz

Lucie Lánová

Personalistka
266 721 334
lanova@komora.cz

Lenka McGinness

recepce
266 721 300/600
office@komora.cz

Monika Šmejkalová

605 926 796
smejkalova@komora.cz

jak-vybrat-ty-nejlepsi-zamestnance-v-jakekoli-dobe-webinar-komora/