Viceprezidenti

Viceprezidenti

Irena Bartoňová Pálková

Je zakládajícím členem České asociace úklidu a čištění a od jejího založení v roce 1998 je s krátkou přestávkou až

Více

Bořivoj Minář

Je členem představenstva HK ČR a od května 2014 zastává funkci viceprezidenta HK ČR. Dále je dlouholetým předsedou představenstva OHK

Více

Roman Pommer

Je prezidentem Cechu obkladačů ČR a zároveň předsedou představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy. Viceprezidentem HK ČR je od roku

Více

Michal Štefl

Je viceprezidentem HK ČR a předsedou představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy, Zástupce za KHK: Krajská hospodářská komora jižní Moravy

Více
Než bude pozdě