Poradní sbor prezidenta HK ČR

Mgr. David Marek Ph.D.

Po absolvování magisterského studia na IES nastoupil v roce 1998 do České národní banky, oddělení připravujícího podklady pro jednání bankovní rady ČNB o měnové politice. Poté přestoupil do analytického oddělení České spořitelny. V letech 2000-2014 působil v podobné pozici v makléřské firmě Patria Finance, kde se během svého působení stal hlavním ekonomem a členem představenstva společnosti. Během práce v Patrii úspěšně dokončil doktorské studium na IES. Po téměř 14letém působení v Patrii přijal nabídku pracovat ve společnosti Deloitte na pozici hlavního ekonoma a ředitele v oddělení Finančního poradenství.

 

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA        

Vystudoval matematické modelování a obhájil disertaci na Fakultě numerické matematiky a kybernetiky Lomonosovy Moskevské stání univerzity, v 90. letech absolvoval stáže na Harvardově univerzitě v USA, v roce 2005 absolvoval studium MBA na Finanční akademii v Moskvě.

Během své praxe působil jako stážista ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze, později i jako interní aspirant na Lomonosovově Moskevské státní univerzitě. V letech 1988 – 2002 pracoval na Federálním ministerstvu financí resp. Ministerstvu financí České republiky. Od roku 2003 pracoval v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce a Mezinárodní investiční bance v Moskvě, kde se v letech 2006-2007 stal místopředsedou představenstva.

V letech 2010 – 2014 působil na Ministerstvu financí České republiky jako 1. náměstek ministra, odpovědný za daně a cla.

 

Jan Mühlfeit                 

Jan Mühlfeit je globální stratég, kouč a mentor. Jeho osobní poslání: ” Pomáhám jednotlivcům, organizacím a zemím na celém světě, aby odemkli svůj lidský potenciál”. Jan má za sebou velmi úspěšné budování týmů a organizací během své téměř 22 let dlouhé kariéry v Microsoftu, kde působil na různých vedoucích pozicích a z toho 15 let ve vrcholovém vedení firmy. Ve své poslední roli (2007-2014) byl Presidentem pro Evropu, Microsoft Corporation. Na základě své globální zkušenosti vytvořil poměrně unikátní program jak najít osobní výjimečnost pro jednotlivce i týmy, zformulovat osobní vizi, a jak realizovat tuto vizi pomocí osobní výjimečnosti. Jan učí svůj kurz na celém světě a to jak v soukromém tak i veřejném sektoru.

Jan také koučuje vrcholové manažery z mnoha zemí a kontinentů a v oblasti koučování a mentoringu spolupracuje s INSEAD, Cambridge, Gallup, and SeedCamp.

Jan je vyhledávaným globálním spíkrem na konferencích významných institucí – např. Světového ekonomického fóra, Evropské komise, OECD, Harvard, Cambridge, INSEAD and Economist .Během své kariéry poskytl rozhovory CNN, CNBC, Bloomberg,. New York Times, Washington Post, Financial Times, WSJ či La Tribune. V letech 2008-2010 byl moderátorem pořadu Rendez-vous na ČT24.

Jan Mühlfeit se narodil se v roce 1962, vyrůstal v Československu. Vystudoval ČVUT a později absolvoval exekutivní programy na Wharton, LSE a Harvardu.

 

 doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.               

Vystudoval ČVUT, absolvoval dva roky stáží na prestižních univerzitách v USA a v roce 1998 získal doktorát v oboru ekonomie na Univerzitě Karlově. Akademicky působí v doktorském programu CERGE-EI, společného pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, kde se dlouhodobě zabývá problematikou ekonomie trhu práce, školství a výzkumu.

Kromě výzkumné a pedagogické činnosti v posledních patnácti letech také působil jako expert či poradce v rámci projektů Evropské unie, Mezinárodního měnového fondu, OECD, Světové banky a řady národních institucí. Mezi jeho veřejné aktivity spojené s jeho odborností patří dlouhodobě aktivní členství v České společnosti ekonomické. Pravidelně publikuje odborné články v novinách a populárních časopisech, rovněž komentuje témata související především s trhem práce, školstvím, vzděláváním, vědou a výzkumem.

 

Ing. Peter Palečka

Vystudoval Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Po působení v podnikové sféře pracoval na Federálním ministerstvu zahraničního obchodu jako vedoucí odboru strategického plánování a v letech 1990-1992 zde zastával funkci ředitele odboru mnohostranné obchodní politiky.

V období 1992–1994 působil jako stálý představitel ČSFR resp. České republiky při GATT a v následujících čtyřech letech jako stálý představitel ČR při Světové obchodní organizaci (WTO). Od roku 1995 zároveň působí v rámci WTO jako rozhodčí mezinárodních panelů ve sporech mezi EU, USA, Kanadou a dalšími zeměmi.

Od srpna 1998 působí v Komerční bance. Původně zde vykonával funkci ředitele úseku Strategie finanční skupiny a privatizace. V říjnu 1999 byl však dozorčí radou Komerční banky zvolen členem představenstva, kde byl zodpovědný především za její strategii a privatizaci. V dubnu 2000 se stal místopředsedou představenstva a 1. náměstkem generálního ředitele.


Ing. Jakub Rainisch

Vystudoval VŠB Technickou Univerzitu v Ostravě. Po ukončení studií působil jako IT manager na Československé akademii věd a na VŠB Technické univerzitě v Ostravě.

V letech 1991 – 1993 pracoval jako produktový manager ve společnosti TH’system, a.s. a v roce 1993 se stal výkonným ředitelem marketingové a reklamní agentury Tirage, a.s. V letech 2005 – 2007 působil na Hospodářské komoře České republiky jako obchodní a marketingový ředitel.

Dlouhodobě se věnoval problematice oblasti čerpání EU fondů. V období let 2008 – 2009 se stal členem představenstva ve společnosti Cautor Projects & Advising, a.s. a od roku 2002 až dosud působí jako výkonný ředitel v několika společnostech, které se zabývají poradenskou a konzultační činností v oblasti ICT.

 

Ing. Petr Zahradník, MSc.   

Ekonomický expert, analytik a konzultant specializující se na problematiku Evropské unie. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. V období 1991 – 1992 působil jako stipendista na katedře ekonomie na Queen Maryand Westfield College na Londýnské univerzitě. V letech 1992 – 1993 souběžně studoval program hospodářské politiky na Columbia University v New Yorku a evropská studia na Katolické univerzitě v Lovani v Belgii. V tomto období rovněž prováděl ekonomický výzkum v rámci projektu Světové banky.

V letech 1993 – 1995 působil v Ústavu pro evropská a mezinárodní studia při Úřadu lucemburské vlády a v Mezinárodním ústavu pro analýzu aplikovaných systémů v rakouském Laxenburgu. Po návratu do České republiky působil více než sedm let jako makroekonomický analytik v soukromých společnostech aktivních na kapitálovém trhu – Conseq Finance (1999 – 2003) a Patria Finance (1995 – 1997). V letech 1995 – 1999 působil také jako konzultant Kanceláře prezidenta republiky. Od roku 2006 je členem EuroTeam při Evropské komisi, DG ECFIN, a od roku 2009 je členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). V roce 2010 se stal členem Expertní poradní skupiny EPOS při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Systematicky se věnuje spolupráci s akademickou sférou. Přednáší ekonomii transformace na pražském centru New York University, podílí se na výuce a výzkumné činnosti na Vysoké škole ekonomické v Praze a řadě dalších univerzitních a výzkumných institucí v tuzemsku i zahraničí. V průběhu své profesionální dráhy má zaznamenáno více než 3 000 citací v tuzemských i zahraničních médiích. Vedle toho je autorem několika set odborných i populárních ekonomických článků, několika desítek přednášek na odborných konferencích a seminářích a třinácti kapitol v knižních publikacích. Je autorem dvou knižních monografií.

 

Ing. Miroslav Zámečník

V roce 1984 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu, obor zahraniční vztahy.

Od roku 2001 působí jako konzultant v oblasti finanční restrukturalizace a reorganizace insolventních podniků, firemních fúzi a akvizic. V roce 2009 byl členem a později předsedou dozorčí rady Českých aerolinií. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních.

Druhým oborem jeho specializace je problematika zdravotních systémů, financování a ekonomiky zdravotnictví. Těmto tématům se věnuje také jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů (Justiční akademie, České manažerské centrum) a přednáší v ČR i zahraničí. V minulosti byl například vedoucím Centra pro ekonomickou analýzu v kanceláři prezidenta Václava Havla, vyjednávačem Středoevropské zóny volného obchodu, zástupcem České republiky ve Světové bance a náměstkem ředitele Konsolidační banky.