Dceřiné společnosti HK ČR

Hospodářská komora České republiky byla historicky stoprocentním vlastníkem dvou akciových společností – BC Freyova, a.s. a  Podnikatelský servis HK ČR, a.s.

V roce 2014 v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech bylo rozhodnuto o přechodu na tzv. monistický systém řízení a stanovy těchto společností byly z důvodu zákonné povinnosti uvedeny do souladu se Zákonem o obchodních korporacích.

Představenstvo Hospodářské komory České republiky na svém jednání dne 15. 4. 2015 odsouhlasilo  strategii utlumení činnosti výše uvedených dceřiných společností.

Ke dni  1. 7. 2015 vstoupila BC Freyova do likvidace a s účinností k 29. 4. 2016 byla Usnesením Městského soudu v Praze vymazána z Obchodního rejstříku. Podnikatelský servis HK ČR vstoupil dne 21. 2. 2017 do likvidace a ke dni 6. 12. 2017 byl vymazán z Obchodního rejstříku. Těmito daty skončily funkce členů správní rad.

Procesem ukončení činnosti dceřiných společností a jejich likvidací byla pověřena JUDr. Ilona Zelenková.

Praha, prosinec 2017