Eurochambres

EUROCHAMBRES, Evropská asociace obchodních a průmyslových komor, je zastřešující organizací národních komor ze zemí Evropské unie a z některých přidružených, kandidátských a sousedních zemí. EUROCHAMBRES má v současné době 45 členů, z toho 43 národních obchodních a průmyslových komor z jednotlivých zemí a dvě nadnárodní komorové organizace. HK ČR vstoupila do EUROCHAMBRES jako přidružený člen 3. října 1994 a stala se plným členem po vstupu ČR do EU od 1. května 2004.

V čele EUROCHAMBRES stojí prezident, jímž je v současné době Němec Richard Weber, čestnými prezidenty jsou bývalí prezidentové Christoph Leitl (Rakousko) a Pierre Simon (Francie). Generálním tajemníkem a šéfem výkonného aparátu EUROCHAMBRES je Arnaldo Abruzzini. Řídicím orgánem EUROCHAMBRES je řídicí rada, která je tvořena zástupci členských organizací, Hospodářskou komoru České republiky v ní zastupuje její prezident Vladimír Dlouhý.

HK ČR prostřednictvím EUROCHAMBRES připomínkuje evropskou legislativu a podílí se na zpracování pozic této celoevropské komorové sítě. Zároveň se HK ČR účastní evropských projektů řízených EUROCHAMBRES jako například PRE SOLVE, jehož cílem je zmapovat instituty určené k předcházení a včasnému rozpoznání úpadku především drobných podnikatelů v rámci jednotlivých členských zemí EU, vybrat instituty využitelné i pro ostatní země a případně je v ostatních zemích prezentovat a pokud možno též aplikovat.

Slaďování pozic jednotlivých komor probíhá prostřednictvím osmi tematických výborů EUROCHAMBRES, do jejichž aktivit se zapojují experti HK ČR, kteří konzultují příslušné odborné sekce HK ČR s žádostí o stanovisko. Koordinaci této agendy zajišťuje Odbor legislativy, práv a analýz v úzké součinnosti se stálou delegátkou HK ČR při EUROCHAMBRES Alenou Mastantuono. Vedle lobbingu EUROCHAMBRES poskytuje HK ČR platformu pro výměnu komorových zkušeností a kontaktů napříč celou EU.

Více informací na http://www.eurochambres.eu/