CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při Evropské unii

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena v roce 2002 Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a hájila české podnikatelské zájmy před a po vstupu ČR do Evropské unie přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade.

Co přináší

 • podporu a pomoc podnikatelům v problematice EU
 • informování podnikatelů o legislativní činnosti EU v jejich oboru
 • podporu při získávání finančních prostředků z programů EU
 • zastupování českých podnikatelských organizací u evropských podnikatelských asociací
 • poskytování informačních a asistenčních služeb českým podnikatelům
 • podporu českým exportérům při přístupu na belgický trh

CEBRE poskytuje podnikatelsky významné informace o evropské legislativě a podpůrných programech EU a zajišťuje pracovní schůzky u orgánů Evropské unie. Na zakázku zajišťuje cílený monitoring připravovaných a projednávaných předpisů EU v daném oboru. CEBRE také realizuje cílené průzkumy a podporuje projekty na čerpání prostředků z programů EU, včetně vyhledávání potenciálních zahraničních partnerů.

Komu je CEBRE určeno?

Služby CEBRE jsou určeny všem podnikatelům, organizacím a institucím, jejichž zájmy a aktivity se protínají s činností orgánů Evropské unie

Jaké služby CEBRE nabízí?

 • Zastupování v evropských platformách v Bruselu
  Nevyplatí se Vám cestovat do Bruselu na jednání pracovní skupiny sektorové asociace? CEBRE Vás tam může na základě mandátu na jednání zastoupit a zaslat z něj zápis.
 • Zastoupení na konferenci/semináři v Bruselu
  Zajímají Vás témata diskutovaná na konkrétních konferencích a seminářích v Bruselu, ale nemáte čas se osobně účastnit? CEBRE Vás zastoupí a zašle zápis a podkladové dokumenty.
 • Zastoupení u institucí EU/ČR v Bruselu
  Potřebujete prezentovat Vaši firmu nebo asociaci a její zájmy u evropských institucí nebo českých partnerů v Bruselu (čeští poslanci Evropského parlamentu, experti Stálého zastoupení ČR při EU, zastoupení regionů a dalších subjektů, apod.)? I zde Vám může CEBRE poradit a pomoci.
 • Týdenní přehled dění v Bruselu
  Kdy budou ministři rozhodovat o nějakém předpisu? A co hlasování Evropského parlamentu a jeho výborů? Má ještě cenu kontaktovat našeho českého poslance nebo už je pozdě? Na tyto otázky Vám odpoví týdenní přehled dění v Bruselu, který obsahuje klíčová zasedání evropských institucí, konference/semináře, programy jednání výborů a pléna Evropského parlamentu, konzultačních orgánů EU, evropských platforem a think-tanků, politických skupin v Evropském parlamentu, předsednictví v Radě EU, apod. V přehledu naleznete odkazy na jednotlivé akce a další podrobnosti. Přehled dění na daný týden dostanete každé pondělí do 12h00 mailem.
 • Sledování vybrané legislativy (tzv. FactSheet)
  Jaký evropský předpis bude mít přímý dopad na Vaše podnikání? V jaké fázi jednání se nachází? Na tyto otázky Vám odpoví stručný FactSheet na zadané téma, který obsahuje popis návrhu, jeho klíčové body, stav legislativního procesu, predikci do budoucna a stanoviska českých a evropských podnikatelských asociací. FactSheet obsahuje také odkazy na jednotlivé verze dokumentu pozměňovací návrhy Evropského parlamentu, společná pozice Rady EU apod. i přehled zajímavých akcí a odkazů. CEBRE zasílá klientům pravidelné aktualizace každých 14 dní vždy v pondělí.
 • Monitoring výzev na podávání projektů do programů a fondů EU
  Slyšeli jste o evropských programech a přemýšlíte jak se zapojit? CEBRE sleduje na denní bázi výzvy všech programů a fondů EU a každý týden Vám může zaslat tematický výběr výzev obsahující základní český popis výzvy, dotačního titulu, informaci o termínu pro podání, kvalifikačních předpokladech žadatele, atd.
 • Organizace schůzky v Bruselu
  Potřebujete se setkat s konkrétními úředníky nebo politiky evropských institucí, evropských platforem, think-tanků apod. a nevíte, kde začít a jak nejlépe postupovat? CEBRE připraví program setkání a osloví ty správné partnery a doprovodí Vás v případě zájmu i na vlastní jednání.
 • Organizace konference/semináře v Bruselu
  Chcete v Bruselu zorganizovat konferenci, seminář nebo neformální setkání a nemáte ty správné kontakty ani možnost zajišťovat si celou organizaci sami? CEBRE akci zorganizuje za Vás a postará se o veškerý event management, oslovení řečníků, zajištění prostor, pozvání účastníků, apod.
 • Vyhledání partnerů – projekty, sítě, klastry
  Chystáte se zapojit do nějakého evropského programu a potřebujete pomoci s hledáním potencionálních partnerů nebo se zapojením do vhodného klastru? Bez nich se do většiny projektů v rámci komunitárních programů či programů vnější pomoci zapojit nemůžete. CEBRE Vám může pomoci takového partnera vyhledat.

Jak lze služby CEBRE objednat?

Pro objednání služeb a informace o cenách kontaktujte ředitele kanceláře Ing. Pavel Zelenka, MBA na pavel.zelenka@cebre.cz  Více informací na www.cebre.cz