ICC

Od ledna 2023 je předsedkyní Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice Jitka Haubová. Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce – ICC) je světová obchodní organizace, jejímž úkolem je podporovat otevřený obchod a investice a pomoci podnikatelům naplňovat výzvy a příležitosti stále integrovanější světové ekonomiky.

ICC byla založena v roce 1919 v Paříži. V současné době zahrnuje globální síť ICC více než 6 milionů firem, obchodních komor a podnikatelských sdružení ve více než 130 zemích světa. Členové ICC přispívají prostřednictvím národních výborů v jejich zemích k řešení obchodních problémů a vyjádření stanovisek ICC příslušným vládám. Hospodářská komora České republiky je zakládajícím členem českého národního výboru ICC.

ICC tlumočí postoje a priority podnikatelů na mezinárodní úrovni prostřednictvím aktivního zapojení v rámci Organizace spojených národů, Světové obchodní organizace, G20 a v dalších mezivládních fórech.

Téměř 3000 expertů z členských společností ICC uplatňují své znalosti a zkušenosti při formulaci postojů ICC ke konkrétním obchodním otázkám.

ICC má jedinečnou pravomoc vytvářet pravidla pro mezinárodní obchod. Přesto, že tato pravidla jsou dobrovolná (nemají legislativní povahu), jsou respektována a používána v každodenní práci, a proto se stala jedním z nejdůležitějších pilířů mezinárodního obchodu.

Více informací na www.icc-cr.cz/cs

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/