Dceřiná společnost HK ČR

Hospodářská komora České republiky je v současné době jediným akcionářem dceřiné společnosti  Podnikatelský servis HK ČR, a.s.

V roce 2014 v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech bylo rozhodnuto o přechodu na tzv. monistický systém řízení, kdy exekutivními orgány společností jsou správní rada a statutární ředitel. Stanovy dceřiné společnosti byly z důvodu zákonné povinnosti uvedeny do souladu se zákonem o obchodních korporacích.

Představenstvo Hospodářské komory České republiky na svém jednání dne 15. 4. 2015 odsouhlasilo  strategii utlumení činnosti dnes již bývalé dceřiné společnosti BC Freyova. Ke dni  1. 7. 2015 tato společnost vstoupila do řízené likvidace a s účinností k 29. 4. 2016 byla Usnesením Městského soudu v Praze vymazána z obchodního rejstříku. K tomuto dni společnost zanikla a skončila funkce členů správní rady.

Z důvodu konsolidačních aktivit, vedoucích k rozhodnutí o zrušení a likvidaci BC Freyova, měla od listopadu 2014 dceřiná společnost Podnikatelský servis HK ČR, a.s. utlumenou činnost. Přesto došlo k revizi portfolia smluvních vztahů, následně jejich ukončování či převedení na mateřskou společnost. Společnost dodržovala  veškeré zákonné povinnosti, které  předepisují daňové, účetní a jiné zákony pro obchodní korporace. Na podzim 2016 začaly na základě rozhodnutí představenstva HK ČR analytické práce aktuálního stavu společnosti, a po vyhodnocení podkladů rozhodne jediný akcionář na zasedání dne 25.1.2017 o dalším postupu.

Podnikatelský servis HK ČR změnil s účinností k 14.7.2016 sídlo společnosti z Prahy 9, Freyova 27 na „Praha“.

Adresa společnosti: Praha 1, Florentinum, Na Florenci 2116/15, PSČ: 110 00

Praha, leden 2017
JUDr. Ilona Zelenková
statutární ředitelka

 

Složení správní rady:

Podnikatelský servis HK ČR, a.s.


JUDr. Ilona Zelenková

předsedkyně správní rady a statutární ředitelka
266 721 315
zelenkova@komora.cz

 


Mgr. Irena Bartoňová Palková

členka správní rady
267 910 490
Bartonova-Palkova@komora.cz

 

 


PhDr. Vladimír Zatloukal, CSc.
člen správní rady
Zatloukal-Vladimir@komora.cz

 

Související soubory

Notářský zápis Podnikatelský servis HK ČR
Stanovy Podnikatelský servis HK ČR

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/