O nás

Kdo jsme?

Naše činnost je zakotvena zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR dle něhož Hospodářská komora hájí zájmy podnikatelů ze všech oborů a ze všech regionů s výjimkou oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví. tyto oblasti hájí Agrární komora ČR.

Vnitřní předpisy upravující naši činnost najdete ZDE.

Co děláme
Jak pomáháme podnikatelům?
Naše služby
Stát se členem
Vedení komory
Historie Komory

Co děláme?

Poskytujeme každodenní podporu podnikatelům zejména sdílením aktuálních informací, novinek z ekonomiky a legislativy, odbornými radami a poradenskými službami. Pomáháme se se zaměstnáváním zahraničních pracovníků, nabízíme odborné kurzy a školení v nových trendech, organizujeme networkingové akce, usnadňujeme vstup na zahraniční trhy vč. uzavírání nových kontraktů, podporujeme systém partnerského modelu celoživotního učení a vzdělávání a v neposlední řadě zajišťujeme dokumenty potřebné k bezcelnímu vývozu zboží či služby elektronického mýtného.

Jsme tu pro každého podnikatele díky široké síti územních komor. Hospodářskou komoru naleznete v každém kraji, a ve více než 70 městech po celé ČR.

Jak pomáháme podnikatelům?

Nasloucháme potřebám podnikatelů a živnostníků a hájíme jejich zájmy. Daří se nám prosazovat taková opatření, díky kterým zlepšujeme podmínky pro podnikání, a to mj. prostřednictvím našich 250 zástupců v různých výborech, komisích a pracovních skupinách.

Zasadili jsme se například o zavedení paušální daně, kompenzační programy v době pandemie i energetické krize včetně zastropování cen.

Podívejte se na některé naše úspěchy z minulého roku:

Struktura Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky je v regionální části aktuálně tvořena 14 krajskými komorami 
a 45 okresními či obvodními hospodářskými komorami.

Oborová část Hospodářské komory je tvořena téměř 130 živnostenskými společenstvy, která jsou děleny do 4 profesních unií dle oboru jejich působnosti.

Historie Hospodářské komory

Hlásíme se k historickému odkazu středověkých cechů, jejichž kořeny sahají až do 14. století, do období vlády Karla IV. i období staršího. Nejstarší zaznamenaná artikule (norma upravující fungování řemeslných cechů) pochází z roku 1318 a patřila bratrstvu krejčích na Starém Městě pražském. Svůj vlastní cech měli např. zedníci, kameníci, krejčí, obuvníci, koláři, platnéři či hrnčíři. Právě ochrana a zastupování zájmů řemeslných živností spojuje někdejší cechy s dnešní hospodářskou komorou. Novodobé cechy jsou její nedílnou součástí.

Koncem 40. let 19. století řešily rakousko-uherské státní orgány zákonné zakotvení živnostenských a obchodních komor na území monarchie. Jako první vznikla komora ve Vídni a postupně se ustavily komory v jednotlivých regionech říše. V letech 1850 a 1851 vnikají komory také na českém území v Brně, Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Chebu nebo Olomouci. Rok 1859 pak přinesl definitivní konec cechovního zřízení a každý, kdo si zakoupil živnostenský list, mohl řemeslo provozovat.

Během první republiky komora plnila ve vybraných agendách pro podnikatele roli státu. V letech 1948 až 1993 existovala Československá obchodní komora, která byla sloučena s nově vzniklou Hospodářskou komorou České republiky. Ustavující sněm proběhl 20. března 1993 v Praze, kde byl prvním prezidentem zvolen Zdeněk Somr.

O současné historii Hospodářské komory se dozvíte více na www.komora30.cz nebo si stáhněte publikaci Komora 30 let. K dostání je také kniha Hospodářská komora včera a dnes (1850 -2018).

Staňte se členem

Nejste zatím rozhodnuti, váháte a máte více otázek? Jsme tu pro vás! Napište nám přes formulář níže a my vás budeme co nejdříve kontaktovat.