Novela zákona o dráhách vstupuje do rozhodujícího projednávání

09.07.2019

Návrhu novely zákona o drahách, kterou budou na dnes začínající sněmovní schůzi projednávat poslanci ve druhém čtení, věnovala Hospodářská komora ČR v zájmu svých členů velkou pozornost a měla k návrhu i ke stávajícímu znění zákona o dráhách celou řadu připomínek. Návrh předložený vládou se však sám o sobě ve sněmovně dočkal celé řady pozměňovacích návrhů.

 Mnohé z pozměňovacích návrhů si zaslouží podporu. Jde zejména o vyjádření požadavků železničních nákladních dopravců na upřesnění toho, kdy a za jakých podmínek jsou odstavné koleje zařízením služeb sloužícím dopravcům, a na zajištění jejich účasti při koordinaci přidělované drážní kapacity. Dále je to návrh na fikci kladného rozhodnutí při nedodržení lhůty 40 dní pro vydání daného rozhodnutí správního úřadu. Velmi důležitý je také pozměňovací návrh zajišťující přechodné řešení transpozice tzv. technického pilíře čtvrtého balíčku pro případ, že k ní v řádné formě nedojde do určeného termínu, jímž je červen 2020.

Některé pozměňovací návrhy směřují vůči sporným návrhům ministerstva dopravy, jakým má být například stále se vracející snaha o prosazení centralizovaného dopravního plánování, které by výrazně okleštilo možnosti krajů a obcí uzavírat smlouvy s dopravci a mohlo zasáhnout i do již uzavřených smluv.

Další pozměňovací návrh se snaží přizpůsobit evropským předpisům navrhovanou úpravu jednotné železniční jízdenky, kterou ministerstvo dopravy již delší dobu nesprávně směšuje s jednotným tarifem. Vnucení jednotného tarifu pro zakázkovou železniční dopravu by fakticky znamenalo vytvoření cenového kartelu, který odebírá objednatelům možnost dohodnout s dopravcem vlastní tarif, zbytečně omezuje možnost poskytovat cestujícím komerční slevy a vyřazuje z části procesu soukromé dopravce. To může v konečném důsledku vést i k celkovému zdražení jízdného.

 Hospodářská komora od počátku projednávání zákona o dráhách usiluje o to, aby výsledná podoba zákona spojená s transpozicí evropských předpisů vytvořila základ pro funkční železniční trh ve prospěch dopravců, cestujících i průmyslových zákazníků.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/