Novela zákona o dráhách má otevřít konkurenci trh železniční osobní dopravy, není však bez problémů

26.10.2018

Vládou ČR byl schválen návrh novely zákona o dráhách a dalších navazujících zákonů, určený k implementaci tzv. tržního pilíře čtvrtého železničního balíčku, majícího za cíl otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici. Tento fakt lze jen uvítat jako žádoucí krok k posílení konkurence na českém železničním trhu. Hospodářská komora ČR měla k návrhu novely i ke stávajícímu znění zákona o dráhách celou řadu připomínek, avšak velké části z nich se v této momentální etapě vzdala vzhledem k potřebě včasné implementace evropských předpisů a adaptace českého práva.

Některé sporné body však zůstaly. Jde zejména o definici a status veřejné a neveřejné vlečky, dále například o zbytečně ukládané zákazy souběžného členství v statutárních orgánech veřejně přístupné vlečky a dopravce využívajícího tuto vlečku, což u menších podnikatelských subjektů může vytvářet personální obtíže, nebo uplatnění nadbytečného a věcně sporného principu jednotného tarifu při přípravě jinak žádoucího zavedení jednotné železniční jízdenky platné pro různé dopravce pro použití cestujícím. Vnucení jednotného tarifu pro závazek veřejné služby je fakticky vytvořením cenového kartelu, zbytečně oklešťuje možnost poskytovat cestujícím komerční slevy a vyřazuje z přestupních vazeb komerční dopravce.

Je zároveň třeba konstatovat, že v důsledku dlouholetého nepřátelského přístupu ministerstva dopravy k soukromým železničním investorům v osobní dopravě nebylo těmto investorům umožněno, aby si vytvořili alespoň částečnou síť železničních spojů, na níž by mohli realizovat potřebné úspory z rozsahu a získat finanční prostor pro další investice. Lze tudíž předpokládat, že se český trh železniční osobní dopravy stane v liberalizovaném prostředí dříve či později především kolbištěm státních železničních podniků z různých zemí a jejich dceřiných společností.

 

 

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/