Nové bezpečnostní předpisy pro vozidla

29.11.2018

EU zavádí předpisy, které budou vyžadovat různé bezpečnostní prvky. Rada dnes schválila postoj k novým pravidlům, což znamená, že mohou začít vyjednávání s Evropským parlamentem, jakmile přijme své stanovisko. Podle navrhovaného nařízení nebudou dodávky a sportovní vozidla (SUV) nadále vyňaty z různých bezpečnostních prvků, které byly až dosud požadovány pouze u běžných osobních automobilů. Mezi tyto funkce patří monitorování tlaku v pneumatikách, inteligentní rychlostní pomoc, blokování alkoholu, monitorování ospalosti řidiče a signály nouzového zastavení. Vyšší bezpečnostní opatření budou vyžadována u osobních automobilů a lehkých užitkových automobilů. Na nákladní automobily, autobusy, vozidla na vodíkový pohon a automatizovaná vozidla se budou vztahovat specifická pravidla.

Více informací na https://cebre.cz/aktuality/legislativa-eu-vnitrni-trh/nove-bezpecnostni-predpisy-pro-vozidla