Nová německá opatření pro řidiče kamionů vyžadují rychlou reakci českých úřadů

Německo zostřilo s účinností od 14. února 2021 opatření pro řidiče kamionů při příjezdu z České republiky. Řidič má povinnost se před každým vjezdem do Německa registrovat a musí mít negativní test, ne starší než 48 hodin. Znamená to, mimo jiné, že i při návratu např. z Francie, kdy tranzituje přes Německo, musí mít znovu registraci a nový test, protože ten, s nímž vyjel, bývá starší než 48 hodin. V Německu přitom hrozí řidičům i dopravcům, kteří tyto požadavky nesplní, vysoké pokuty až 20 000 EUR.

Kapacity testovacích center u českých hranic jsou nedostatečné a od doby zavedení německého opatření přetrvávají neustále kolony vozidel na našich hranicích s Německem. Daný stav je komplikován i tím, že se zejména zahraniční řidiči neměli možnost se o nových opatřeních informovat a zajistit si potřebnou registraci a podstoupit test.

Opatření německé strany a zejména jejich okamžité zavedení, přičemž dotčení řidiči a jejich firmy neměli dost času se na něj připravit, jsou zcela otevřeným porušením všech zásady konceptu „Green Lanes“ na nichž se Evropa v loňském roce shodla. Ani Česká republika neměla za současné situace možnosti, jak během velmi krátké doby posílit testovací kapacity v blízkosti hranice s Německem tak, aby k dopravním kolapsům na hranicích nedocházelo.

Za této situace je naprosto nezbytné, aby ministerstvo dopravy a další české úřady urychleně vstoupily v jednání s německou stranou s cílem dosáhnout změnu těchto zcela nepřiměřených opatření. Prokázalo se, že řidič kamionu má všeobecně velmi omezený kontakt s jinými osobami, tudíž i riziko nakažení nebo šíření je výrazně a statisticky dokazatelně nižší (i v ČR kolem 1 % z provedených testů).

Je zapotřebí především zrušit povinnost testů pro řidiče silniční dopravy při každém vjezdu do Německa, tj. poskytnout jim stejnou výjimku jako v dosavadním zařazení do skupiny oblastí s vysokým rizikem (Hochinzidenzgebiete). Pokud by toto nevyšlo, měla by německá strana umožnit bez testů alespoň transit přes SRN a prodloužit platnost testu ze 48 hodin na 10 dnů.

Na místě je také zajistit zjednodušenou verzi registračního formuláře pro řidiče a zajistit, že lékařské osvědčení o prodělání nemoci covid 19 v posledních třech měsících bude uznáváno místo testu. Kdyby opatření trvalo nadále, bylo by žádoucí požadovat na německé straně finanční kompenzaci ztráty vzniklé v důsledku nedomyšleného opatření (zejména čekání na hranicích, zpožděné dodání a náklady na prováděné testy).

Česká strana by měla organizovat spolupráci a podporu s ostatními státy (Slovensko, Polsko, Maďarsko a další) a vyvolat okamžité jednání na úrovni EU s cílem dosáhnout sjednocení podmínek pro řidiče kamionů, Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA se v tomto smyslu obrátilo s žádostí o podporu také k ostatním účastníkům přepravního řetězce – sdružením výrobců, obchodníků a zasilatelů.

Opatření jsou však nezbytná i přímo v ČR. Jde zejména o to zajistit potřebný rozsah testování zdarma a umožnit zkrácené lhůty pro rezervaci testů tak, aby bylo možno efektivně řídit realizaci zakázek. Silniční doprava již prokázala, že fakticky patří mezi kritickou infrastrukturu.
Prezident Hospodářské komory ČR již adresoval dopis předsedovi vlády s apelem na vytvoření tzv. fast lane pro otestované řidiče a zlepšení organizace překračování hranic, zároveň i na navýšení testovacích kapacit přímo v blízkosti hraničních přechodů.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/