Nezaměstnanost dále klesá a inflace se vrací k nule

09.06.2016

Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka
Zdá se, že dubnový cenový vývoj představoval v aktuálním trendu spíše planou naději či anomálii, neboť již květen vrátil vše kolem inflace do starých zajetých kolejí.

Meziroční růst cenové hladiny v něm dosáhl pouze 0,1 %, oproti předchozímu měsíci cenová hladina dokonce o 0,2 % poklesla. Faktor, který celou předchozí dobu tlačil cenovou hladinu dolů – ceny pohonných hmot – sice meziměsíčně vykázal nárůst, meziročně však ceny pohonných hmot stále o téměř 13 % klesaly.

Aktuální cenový vývoj tak rozhodně nepředstavuje argument pro zpřísnění bezprecedentně uvolněné měnové politiky, kterou tak velmi pravděpodobně čeká další pokračování, i s ohledem na zpomalující ekonomický výkon oproti loňsku. Taktéž ti, kteří plédují po vystoupení z režimu kursového závazku, se zřejmě musejí obrnit trpělivostí.

Květnová míra nezaměstnanosti dosáhla hodnoty 5,4 % (nejnižší od samého počátku roku 2009), čímž potvrdila již několik měsíců trvající pozici České republiky coby země s nejnižší mírou nezaměstnanosti v EU (která na srovnatelné bázi podle metodiky Eurostat v našem případě činí již méně než 4 %). Významně klesl počet nezaměstnaných již pod 395 tisíc a současně citelně vzrostl počet neobsazených volných pracovních míst na více než 129 tisíc.

Tento problém začíná nabývat stále vážnější kontur a konsekvencí a svým rozsahem se vrací do předkrizového stavu. Řešení se nabízí alespoň částečně ve využití rezervoáru uchazečů o zaměstnání cestou jejich důslednější motivace pracovat, či využitím příležitostí pro nezaměstnané z jiných zemí EU, kde počet nezaměstnaných je až řádově vyšší, případně cílenou migrační politikou, selektovanou jak národnostně tak i profesně.

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

/jak-na-