Obchod a cestovní ruch - ostatní

Desítky programů pro cestovní ruch

22.05.2007

Cestovní ruch se významnou měrou podílí na tvorbě českého hrubého domácího produktu. Aby jeho význam neklesal, je třeba připravovat kvalitní[…]

Více