Kulturně-vzdělávací služby

Etický kodex v oblasti služeb

11.06.2007

Evropská komise zahájila v rámci implementace směrnice o službách veřejnou konzultaci o existujících nebo připravovaných etických kodexech v sektoru služeb,[…]

Více