Formální náležitosti žádostí

Publikace Abeceda fondů EU 2007-2013

02.07.2007

Publikace Abeceda fondů EU obsahuje základní informace o přínosech politiky hospodářské a sociální soudržnosti (regionální politiky) EU, finančních nástrojích EU,[…]

Více