Zveme vás na informační seminář (30.8.2007) k možnosti získání významné finanční podpory Evropské komise účastí v projektu EUM-BIO Malaysia

27.08.2007

Hospodářská komora České republiky si vás dovoluje pozvat na informační seminář k možnosti získání významné finanční podpory Evropské komise účastí v projektu EUM-BIO Malaysia. Stačí se registrovat přes HK ČR a zúčastnit se mezinárodní firemní kontaktní akce v malajském Kuala Lumpuru (24. – 26. 10. 2007), získáte až 50% finanční podporu Evropské komise na vynaložené náklady (letenka, ubytování, organizace kontaktních jednání, apod.). Nabízí se i zajímavá účast firmy „pouze“ formou katalogové prezentace.

Dovolte mi, abych vás jménem Hospodářské komory České republiky pozval na informační seminář k možnosti získání významné finanční podpory Evropské komise účastí v projektu EUM-BIO Malaysia. Stačí se registrovat přes HK ČR a zúčastnit se mezinárodní firemní kontaktní akce v malajském Kuala Lumpuru (termín konání 24. – 26. 10. 2007), získáte až 50% finanční podporu Evropské komise na vynaložené náklady (letenka, ubytování, organizace kontaktních jednání, apod.). Nabízí se i zajímavá účast firmy „pouze“ formou katalogové prezentace.

 

Podobory dle zaměření projektu

BIO-VÝROBA – vývoj biomateriálů, enzymů (biokatalyzátory), biopaliva, mikrobiologické technologie, biomasa, biologicky odbouratelné plasty, oleochemikálie, bio-strojírenství (inženýrink), fermentace, zelená chemie, smluvní výroba, apod.

BIO-ZEMĚDĚLSTVÍ – produkce plodin s vysokými výnosy, geneticky modifikované plodiny, hospodářské zvířectvo a drůbež, transgenová zvířata, lesnická výroba, rybolov, vodní hospodářství, produkty s přidanou hodnotou, biohnojiva a biokontrola, biopesticidy, technologie buněčných kultur, krmiva a aditiva, hybridní semena, tkáňové kultury, potravinářské technologie, apod.

BIO-ZDRAVOTNICTVÍ – tropické nemoci, předklinické výzkumy, klinické zkoušky, diagnostika a biomedicínské nástroje/pomůcky, preventivní medicína, terapeutika, lékový výzkum, protilátky, rekombinační proteiny, vakcíny a bioaktivní směsi pro zdravotní péči, bylinné produkty, kosmetika, apod.

BIO-INFORMATIKA – aplikace pro informační a komunikační technologie a síťové operační systémy v oblasti sekvenční synchronizace, identifikace genů, sestavení genomu, synchronizace proteinové struktury, predikce proteinové struktury, predikce genového vyjádření a proteinových interakcí, modelování evoluce, vývoj bio-čipů, apod.

 

Informační seminář se uskuteční 30. srpna 2007 od 10 do 13 h v budově Hospodářské komory ČR, Freyova 27, Praha 9 – Vysočany, místnost č. 636 (6. patro) a budou Vám zde poskytnuty bližší informace včetně podmínek účasti a získání finanční podpory. Účast na semináři je díky finanční podpoře Evropské komise zdarma.

 

V případě zájmu o účast na semináři potvrďte, prosím, svou účast uvedením firmy, jménem a funkcí účastníka a kontaktními údaji.

Kontakt
Jiří Hansl, Dipl.Ec.
Project Manager
tel: 296 646 255
fax: 296 646 257
e-mail: hansl@komora.cz

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/