Zrušení povinnosti zpracovávat Informaci o pokroku

17.08.2018

Dle metodického pokynu vydaného Řídícím orgánem se ruší povinnost podávat monitorovací zprávy „Informace o pokroku“ pro všechny projekty v OP PIK, a to s účinností k 27. 7. 2018. Tento typ zpráv bude příjemcům dotace odstraněn z harmonogramu zpráv poskytovatelem softwaru IS KP14+.

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora