ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (MAP) V RÁMCI OP VVV

21.09.2015

Cílem výzvy je podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, krajů a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách.

Na základě aktuální situace a stavu připravenosti lokality je potřeba zvolit úroveň zpracovávaného MAP. Jedná se o tři úrovně zpracování tzv. preMAP (budování spolupráce, vzájemné poznávání a společného vedení škol atp.), MAP (úroveň společného plánování) a MAP + (v návaznosti na již zpracovanou Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání v území, která byla připravena v rámci realizace výzvy č. 46 z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Výzva je vyhlášena od 8. 9. 2015
Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci 26. 10. 2015.
Termíny průběžných uzavírek žádostí o dotaci 24. 11. 2015, 1. 2. 2016, 1. 5. 2016, 1. 8. 2016, 30. 12. 2016.
Datum ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace, nejpozději 30.12.2016.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 6 000 000Kč (v závislosti na úrovni zpracovávaného MAP)
Spolufinancování pro obce a dobrovolné svazky obcí ve výši 5 %. Pro Místní akční skupiny nebo mikroregion může spolufinancování být i 0 %.

Více info zde: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v

Publikace