Změny, které vyplývají z konsolidačního balíčku

Daň z příjmů PO

Zvýšení daně z příjmů právnických osob ze stávajících 19 % na 21 %.
Daň z příjmů právnických osob – zdanění pouze realizovaných kurzových operací
Týká se tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů, které dnes firmy musí dodaňovat, například má-li firma pohledávku v eurech, pak při posílení eura vzniká kurzový zisk, který se dnes zdaňuje, nově bude tento nerealizovaný příjem daňově neúčinný

Daň z příjmů FO

U některých daňových benefitů (zejména těch, které jsou poskytovány z FKSP) bude zavedeno souhrnné zastropování ve výši poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období.
Daň z příjmů fyzických osob – včelaři
Zůstane osvobození od daně z příjmu, který plyne z chovu včel (do 50 včelstev) v rozsahu 1000 Kč na 1 včelstvo,
Ostatní příjmy
U většiny ostatních příjmů se zvedne hranice osvobozeného příjmu na 50 000 Kč ročně
Změny v daňových slevách
Zrušení daňové slevy na školkovné, sleva na studenta nebo členský příspěvek v odborech. Slevu na manželku bude možné uplatňovat pouze, pokud se stará o dítě do tří let.
Rozšíření progresivního zdanění
Sazba 23 % bude již od 36násobku průměrné mzdy
Srážková daň z dohod o provedení práce (DPP)
U odměny z DPP nebude srážková daň omezena částkou 10 000 Kč, ale podle do výše příjmu

Odvody (nemocenské pojištění zaměstnanci, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u dohod, sociální zabezpečení OSVČ)

Znovuzavedení příspěvku na nemocenské pojištění zaměstnanců
Odvod na nemocenské pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 procenta z hrubého příjmu.
Zavedení odvodů u dohody o provedení práce (DPP)
Zaměstnavatelé budou mít povinnost hlásit ČSSZ všechny zaměstnance na DPP včetně výše jejich odměn. V případě, že odměny od jednoho zaměstnavatele v kalendářním měsíci dosáhnou 25 % průměrné mzdy, resp. u odměn od více zaměstnavatelů v kalendářním měsíci dosáhnou 40 % průměrné mzdy, budou tyto odměny podléhat odvodové povinnosti. Odvod na sociální zabezpečení bude v těchto případech placen na základě výzvy ČSSZ, a to zaměstnavatelem i zaměstnancem vždy tu část odvodu, která na ně připadá.
Minimální vyměřovací základ má u OSVČ vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost nově vzroste ze současných 25 procent až na 40 procent průměrné mzdy, a to postupně o 5 % ročně. Zároveň osoby samostatně výdělečně činné budou odvádět pojistné z 55 % daňového základu namísto současných 50 %.
Dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ se zvýší na 2,7%.
Dojde ke zvýšení měsíčního vyměřovacího základu pro OSVČ v paušálním režimu u druhého (z 25 500 Kč na 28 0500Kč) a třetího pásma ( z 39 000 Kč na 42 900 Kč).

Spotřební daně

Změna postupného navyšování spotřebních daní z lihu – zkrácení období na 3 roky (10 + 10 + 5 %) z původních 4 let (10 + 5 + 5 + 5 %)
Mírnější zavádění spotřební daně u alternativních nikotinových produktů (elektronických cigaret a nikotinových sáčků) . Postupný růst zdanění
E-cigaret v 4 letech (2,5 + 5,0 + 7,5 + 10 Kč/1 ml náplně)
U nikotinových sáčků se kromě 4letého časového plánu snižuje i cílová částka daně na 0,4 + 0,8 + 1,2 +1,7 Kč/g.

DPH

Nadále bude jen jedna snížená sazba, a to 12 % např. pro tištěné noviny a časopisy, nulová sazba bude pro knihy, a to i v elektronické podobě
Ostatní bude v sazbě 21 %, např. palivové dřevo, kadeřnické služby, točené pivo, oprava obuvi, odvoz odpadu, kojenecká voda, menstruační potřeby, pleny nebo minerální vody, řezané květiny.

Daň z nemovitostí

Zvýšení sazby daně z nemovitostí
Sazba daně se zvýší zpravidla o 1,5 až 1,8 násobek, zavádí se inflační koeficient a místní koeficient může být nově stanoven i jen pro část katastrálního území.
Zemědělské pozemky – obcím se dává pravomoc, aby mohly pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady) zavést místní koeficient 0,5, tj. eliminovat u těchto pozemků zvýšení daně z nemovitých věcí

Výnosy daní

Přerozdělení výnosů daně z land-based hazardu
Přerozdělení: 55 % půjde státu, 22,5 % obcím podle počtu povolených herních automatů na jejich území, 22,5 % všem obcím podle počtu obyvatel
Sazby zdanění: 35 % loterie a herní automaty a 30 % ostatní hazardní hry (např. kurzové sázky). Stát obdrží 100 % výnos z online hazardu
Veškerý výnos daně z nemovitých věcí zůstane obcím, ale dojde ke snížení podílu obcí a krajů na ostatních daních (např. DPH).
Obce dostanou víc peněz z pokut za přetížení kamionů, místo dosavadních 15 procent budou mít 30 procent.

Dálniční známka

Dojde ke zvýšení ceny dálniční známky ze stávajících 1500 korun na rok na 2300 korun za rok, cena dálniční známky bude pravidelně valorizována, nově se zavádí možnost jednodenní známky.

Účetnictví

Funkční měna – firmy budou moci vést účetnictví v cizí měně
Možnost účtovat v EUR, USD, GBP od 1. 1. 2024. Tato možnost se týká firem, které mají většinu transakcí v příslušné zahraniční měně

Dotace

Snížení národních dotací
Dojde ke snížení dotací průřezově na většině ministerstev v celkové výši 54,4 miliardy korun. Největší snížení čeká ministerstvo průmyslu a obchodu (20 miliard korun). Ze státního rozpočtu nebudou evropské dotace dopláceny do 100 % a příjemce dotace tak bude muset část projektu, na který evropská dotace byla určena, hradit z vlastních prostředků.

Některé další změny

Valorizace minimální daně za herní automaty
Zvýšení minimální daně za 1 herní automat na 13 400 Kč (z 9 200 Kč).
Snížení státní podpory u stavebního spoření
Státní podpora stavebního spoření se sníží na maximálně 1000 korun za rok
Změna platí u stávajících i nových smluv.
Blokové pokuty budou moci ukládat v elektronické podobě všechny správní orgány včetně obecní policie, nejen republikoví policisté a celníci
Zrušení kolkových známek pro placení soudních poplatků – namísto kolkem bude poplatek hrazen bud hotovostně nebo převodem na účet.