Změní se nejen daně, ale například za černé zaměstnance stihne firmy trest

06.09.2007

Ministrovi práce a sociálních věcí Petru Nečasovi došla trpělivost s rozšířenou praktikou zaměstnávání lidí na černo. Takto si podle něho „přivydělává“ k podpoře většina nezaměstnaných a počty těchto černých duší odhaduje až na čtvrt milionu lidí. Podle informací z tisku chce Nečas prosadit, aby se takové jednání stalo trestným činem. Příslušný paragraf už prosadil do chystaného nového trestního zákoníku. S tím, aby se zaměstnávání lidí na černo stalo trestným činem, v podstatě souhlasí i prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek. „Je to správný krok, ale rozhodně se tím problém nevyřeší. Nutná je důsledná kontrola jak cizineckou policií, tak úřady práce,“ řekl Drábek. Nečas chce, aby nejdříve byly postihovány pouze firmy. Jaký trest by měly za černé zaměstnance dostat, zatím není rozhodnuto.

Ministrovi práce a sociálních věcí Petru Nečasovi došla trpělivost s  rozšířenou praktikou zaměstnávání lidí na černo. Takto si podle něho „přivydělává“ k podpoře většina nezaměstnaných a počty těchto černých duší odhaduje až na čtvrt milionu lidí. Podle informací z tisku chce Nečas prosadit, aby se takové jednání stalo trestným činem. Příslušný paragraf už prosadil do chystaného nového trestního zákoníku. S tím, aby se zaměstnávání lidí na černo stalo trestným činem, v podstatě souhlasí i prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek. „Je to správný krok, ale rozhodně se tím problém nevyřeší. Nutná je důsledná kontrola jak cizineckou policií, tak úřady práce,“ řekl Drábek. Nečas chce, aby nejdříve byly postihovány pouze firmy. Jaký trest by měly za černé zaměstnance dostat, zatím není rozhodnuto.

Za práci na černo budou podle reformního balíku odsouhlaseného 21. srpna Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR potrestáni i uchazeči o práci, kteří si tak budou vylepšovat svůj rozpočet. Nezaměstnaný, který kvůli nelegální práci bude vyřazen z evidence, bude moci požádat o znovuzařazení až po šesti měsících.

O hlavních změnách, které přináší reforma veřejných financí, jsme už v našich aktualitách stručně informovali. Jistě nebude na škodu zmínit se o některých podrobněji. Například novinka (i když se o ní hovořilo už od roku 1992) v podobě ekologické daně se dotkne vlastně každého. V případě elektřiny to platí rozhodně. Za megawatthodinu elektrického proudu od příštího roku zaplatíme daň 28,3 koruny. Výjimkou je například hromadná železniční přeprava nebo ekologicky šetrné výroby.

U zemního plynu pro výrobu tepla bude sazba 30,6 koruny za megawatthodinu. Ekologické zdanění plynu pro pohon motorů se z dnešní nuly vyšplhá do roku 2020 až na 264,8 koruny za megawatthodinu. Ekologické daně zůstanou ušetřeny jen domácnosti, které plynem topí, a také lodě, jimž plyn slouží jako palivo.

Sazba za pevná paliva bude 8,5 koruny za gigajoule. Daň nebudou muset platit například výrobci elektřiny a tepla pro domácnosti.

Základní sazba daně z přidané hodnoty zůstává 19procentní, snížená sazba se z dnešních pěti procent zvedne na devět. Spotřební daň u tabáku stoupne z 27 procent na 28.

Fyzické osoby už tedy nebudou od roku 2008 platit daně z příjmu podle čtyř daňových pásem, ale bude jednotná sazba 15 procent ze superhrubé mzdy (23,1 procenta reálného zdanění). O rok později m zdanění klesnout na 12,5 procenta ze superhrubé mzdy, přesná podoba daní od roku 2009 je však zatím nejasná. Firemní daně se příští rok sníží z dnešních 24 procent na 21 procent a o rok později na 20 procent. V roce 2010 budou firmy platit 19procentní sazbu.

Zavádí se také strop na pojištění. Maximální vyměřovací základ na sociální a zdravotní pojištění bude tvořit čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy a platí pro zaměstnance i pro osoby samostatně výdělečně činné.

Další novinkou je rozšíření tzv. editační povinnosti. Daňová správa bude povinně vydávat závazná stanoviska, a to u fyzických osob, které využívají nemovitosti pro podnikání i pro soukromé účely, u způsobu rozdělení výdajů (nákladů), které nelze přiřadit jen ke zdanitelným příjmům a u správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně.

Pro živnostníky je dobrou zprávou i zvýšení hranice povinnosti vést podvojné účetnictví ze současných 15 milionů korun ročního obratu na 25 milionů korun.

Osoby samostatně výdělečně činné, které uplatňují výdaje tzv. paušálem, do něho budou muset zahrnout všechny výdaje. Zaplacené pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění navíc už nebude možné odečíst.

Firmy budou moci odečítat od základu daně neprodejné zásoby, které zatím vykazovaly jako škodu. Podnikatelé ocení například i zavedení skupinové registrace k dani z přidané hodnoty a osvobození příjmů z převodu podílů mateřských společností v dceřiných firmách nebo osvobození dividend od dvojího zdanění. Prodlužuje se také doba nájmu u finančního leasingu velkých zařízení, a to na deset let. Leasing u nemovitostí se prodlužuje na 30 let a u osobních automobilů na pět let. Leasing bude možné zahrnout do nákladů jen do výše jednoho procenta z nájemného, firmy však budou moci

Firmy si budou moci odečíst od daňového základu úroky z úvěrů jen do výše základní sazby centrální banky navýšené o 4 %. Leasing bude možné zahrnout do nákladů jen do výše jednoho procenta z nájemného, firmy však budou moci zahrnout do nákladů úroky plně, jen nesmějí přesáhnout milion korun za rok.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/