Zemřel Emanuel Šíp

S hlubokým smutkem a lítostí oznamujeme, že 29. července 2023 zemřel ve věku 68 let dlouholetý předseda Dopravní sekce Hospodářské komory a uznávaný expert na dopravní problematiku Emanuel Šíp. Odchod Emanuela Šípa je ztrátou nejen pro jeho rodinu, ale také pro celou podnikatelskou a odbornou veřejnost, kterou dlouhá léta úspěšně reprezentoval.

Kromě Hospodářské komory Emanuel Šíp působil i v řadě dalších organizací. Při svém konzultantském působení jako partner asociace Allied Progress Consultants asistoval při rozvoji řady dopravních firem a má svůj podíl na fungování soukromého železničního sektoru v ČR. V letech 1993 až 1995 byl generálním ředitelem Českých drah, kde vedl tým připravující tržně orientovanou železniční reformu. V letech 2007 až 2009 byl náměstkem ministra dopravy.

Poslední rozloučení s Emanuelem Šípem proběhne v pátek 4. srpna 2023 ve 14.45 hodin v bazilice sv. Markéty v Břevnovském klášteře.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/