Zemřel dlouholetý představitel Hospodářské komory Pavel Bartoš

Zemřel dlouholetý člen a představitel Hospodářské komory Pavel Bartoš, který v letech 2005 až 2014 zastával pozici komorového viceprezidenta. Po odchodu z této funkce tři roky nadále působil v představenstvu Hospodářské komory. Velmi aktivní byl Pavel Bartoš také ve svém regionu, kde pracoval jako předseda i místopředseda představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje. V rámci Komory byl aktivní také jako předseda Rady krajů a vedl Sekci pro vědu, výzkum a inovace. Pavel Bartoš se celý svůj profesní život aktivně zasazoval o lepší podnikatelské prostředí nejen v Moravskoslezském kraji, ale v celé České republice.

V oblasti výzkumu a inovací spolupracoval Pavel Bartoš s vysokými školami, nejčastěji s VŠB-TU Ostrava. Byl řadu let prezidentem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, členem Správní rady VŠB – TU Ostrava a členem Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii.

Elektronická kondolenční kniha je k dispozici na webu KHK Moravskoslezského kraje ZDE.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/